Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Adı Soyadı Müge YURTSEVER KILIÇGÜN   
E-Posta mykilicgun@erzincan.edu.tr
Telefon 0446 2240089 (42193)
Bölüm İlköğretim
Uzmanlık Alanı Erken Çocukluk, Çocuk Hakları, Dil Gelişimi, Görsel Algı Gelişimi
Yüksek Lisans Tezi Beş-Altı Yaş Çocukların Kelime Dağarcığı Gelişimine Ana Dil Eğitim Programının Etkisi
Doktora Tezi Ebeveyn Çocuk Hakları Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Anne Babaların Çocuk Haklarına Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
özgeçmiş indir
Eğitim Bilgileri
Derece
Program
Fakülte/Enstitü
Üniversite
Mezuniyet Yılı
 Lisans  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Hacettepe Üniversitesi 1999
Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Ensttüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Marmara Üniversitesi 2002
 Doktora Okul Öncesi Öğretmenliği Bilim Dalı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Marmara Üniversitesi 2009

Akademik Görevleri
Ünvan 
Kurum
Yıllar
Öğretim Görevlisi Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 2000-2011
Yardımcı Doçent Dr. Erzincan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 2011-2012
Yardımcı Doçent Dr. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2012-devam ediyor

İdari Görevleri
Ünvan 
Kurum
Yıllar
Anabilim Dalı Başkanı Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 2012-devam ediyor
Bologna Koordnatörü Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 2012-devam ediyor
Bölüm Başkanı Erzincan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 2011-2012
Bologna Koordinatörü Erzincan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 2011-2012
Farabi Programı Koordinatörü Erzincan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 2011-2012
Erasmus Programı Koordinatörü Erzincan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 2011-2012
Staj Komisyonu Üyesi Erzincan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 2011-2012
Eğitim Koordinatörü Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Uygulama Birimi 2000-2010

Bilimsel Yayınları

Uluslar Arası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yurtsever-Kılıçgün, M., Oktay, A. (2013). Effect of Socio-Economic Situation on Attitudes of Parents for Children's Rights. Middle Eastern and African Journal of Educational Research, 4, 20-31.
Yurtsever Kılıçgün, M., & Kılıçkaya, A. (2014). Predictor effect of parental authority on the children’s self-care skills. The European Procedia Social and Behavioural Sciences, 1, 60-68
Yurtsever-Kilicgun, M. (2014).The games 3-6 aged children's wish to play in the school garden. Procedia - Social and Behavioral Sciences 152, 233–240.

Uluslar Arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yurtsever, M., Oktay, A. (2011). “Ebeveyn Otoritesinin Ebeveyn Çocuk Hakları Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi”, I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi (25-27 Şubat 2011), İstanbul.
Yukay, M.Y., Yurtsever, M. (2007). “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 4-6 Yaş Grubu Çocukların Görsel Algı Gelişimlerine Frostig Görsel Algı Eğitimi Programının Etkisi”, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi II. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi (24-27 Ekim 2007), İstanbul.
Ural, O., Dibek, E., Güven, G., Kuvvet, Z., Tok, E., Yurtsever, M. (2004). “Çocuk Yetiştirme Sırasında Karşılaşılan Sorunların Saptanması”, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi (30 Haziran-3 Temmuz 2004), İstanbul.
Zembat, R., Yurtsever, M. (2002). “Beş-Altı Yaş Çocukların Kelime Dağarcığı Gelişimine Ana Dil Eğitim Programının Etkisi”, Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Sempozyumu (17-18 Ekim 2002), Ankara.
- Yurtsever Kılıçgün, M. & Kılıçkaya, A. (2014). Predictor effect of parental authority on the children’s self-care skills. The Annual International Conference on Cognitive - Social, and Behavioural Sciences (icCSBs 2014) (14-17 May 2014), Mersin.
Yurtsever Kılıçgün, M., & Kılıçkaya, A. (2014). Predictor effect of parental authority on the children’s self-care skills. ERPA Congress 2014 (ERPA International Educational Sciences Congress), 6-8 June2014, Turkey, İtanbul.
- Yurtsever Kılıçgün, M. (2014). “Advertisement watching preferences of children aged 3-6: the advertisement I like the most (3-6 yaş çocukların reklam izleme tercihleri: en sevdiğim reklam)” 1st Eurasian educational research congress (İnternational EJER Congress 2014) (24-26 April 2014), Turkey, İstanbul.
Yurtsever-Kılıçgün, M., Oktay, A. (2013). Examination of Parents' Attitudes towards Child Rights In terms of Child’s Age and Gender, European Conference of Social Science Reseach (19-21 June 2013), İstanbul.
Yurtsever, M., Keleş, S. (2008). Effect of Parental Involvement Programs on Cognitive Learning Levels of Children 5-6 Age, Proceeding of International Conference on Educational Science – ICES’08 (23-25 June 2008), Kıbrıs.
Yurtsever-Kılıçgün, M., Oktay, A.(2013). Effect of Socio-Economic Situation on Attitudes of Parents for Children's Rights, International Conference on Innovation and Challenges in Education 2013 (26-28 April 2013), Kütahya.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Yurtsever-Kilicgun, M., Oktay, A. (2014). Parents’ Attitudes towards Children’s Rights according to Child’s Age and Gender (pp.195-204), Multidisciplinary Perspectives on Education (Eds. H. Arslan, G. Raţă, E. Kocayörük and M.A. İçbay). UK, Cambridge Scholars Publishing.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yurtsever-Kılıçgün, M., Oktay, A. (2011). Çocuk Haklarına Yönelik Ebeveyn Tutum Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Standardizasyonu. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 1-22.
Yukay, M., Yurtsever-Kılıçgün, M. (2012). Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden 4-5 Yaş Grubu Çocukların Görsel Algı Gelişimlerine Frostig Gelişimsel Görsel Algı Eğitim Programının Etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 193-211.
Yurtsever-Kılıçgün, M., Oktay, A. (2012). Ebeveyn Otorite Ölçeği’ni (EOÖ) Türkçeye Uyarlama Çalışması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14-2, 267-288.
Kılıçgün Yurtsever, M. (2013). Özbakım Becerilerinde Ebeveyn Desteği Envanterinin (OBEDE) Geliştirilmesi ve Standardizasyonu. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14, 3, 19-36.

Diğer Yayınlar

Yurtsever-Kılıçgün (2013). Okulöncesi Eğitimden İlköğretime Geçiş. 9. Okulöncesi Eğitim Şenlikleri Aile Semineri, Erzincan Müftülüğü Konferans Salonu (20 Mayıs 2013, Saat: 18:00-20:00)

Kitaplar

5 G Eğitim Seti (6 Kitap) Ya-Pa Yayınevi 1. Psikomotor Gelişim 2. Sosyal-Duygusal Gelişim 3. Dil Gelişimi 4. Bilişsel Gelişim I 5. Bilişsel Gelişim II 6. Özbakım Becerileri
Renkli Dünyalar Çoklu Zeka Eğitimi Seti (10 Kitap) Morpa Yayınevi 1. Okuldaki Dünyam 2. Benim Dünyam 3. Sağlık Dünyam 4. Dünya Dönüyor 5. Dünyadan Haberler 6. İş Dünyası 7. Canlılar Dünyası 8. Dünyanın Üstünde 9. Trafik Dünyası 10. Seslerin Dünyası

Projeler
Proje Adı
Görev
Yıl
Enhancing Early Multilinguism (ENEMU), Teacher Training on Language Acquisition Researcher - Teacher 2006-2007
36-66 aylık çocukların kalem kullanma becerilerinin betimlenmesi Yürütücü 2014-devam ediyor
Duyurular
Çocuk Psikolojisi Dersi Alan Öğrencilerin Dikkatine!
Matematik Eğitimi Dersi Alan Öğrencilerin Dikkatine!
Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II Dersi Alan Öğrencilerin Dikkatine!