Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Adı Soyadı Müge YURTSEVER KILIÇGÜN   
E-Posta mykilicgun@erzincan.edu.tr
Telefon 0446 2240089 (42193)
Bölüm İlköğretim
Uzmanlık Alanı Erken Çocukluk, Çocuk Hakları, Dil Gelişimi, Görsel Algı Gelişimi
Yüksek Lisans Tezi Beş-Altı Yaş Çocukların Kelime Dağarcığı Gelişimine Ana Dil Eğitim Programının Etkisi
Doktora Tezi Ebeveyn Çocuk Hakları Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Anne Babaların Çocuk Haklarına Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
özgeçmiş indir
Eğitim Bilgileri
Derece
Program
Fakülte/Enstitü
Üniversite
Mezuniyet Yılı
 Lisans  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Hacettepe Üniversitesi 1999
Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Ensttüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Marmara Üniversitesi 2002
 Doktora Okul Öncesi Öğretmenliği Bilim Dalı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Marmara Üniversitesi 2009

Akademik Görevleri
Ünvan 
Kurum
Yıllar
Öğretim Görevlisi Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 2000-2011
Yardımcı Doçent Dr. Erzincan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 2011-2012
Yardımcı Doçent Dr. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2012-devam ediyor

İdari Görevleri
Ünvan 
Kurum
Yıllar
Anabilim Dalı Başkanı Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 2012-devam ediyor
Bologna Koordnatörü Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 2012-devam ediyor
Bölüm Başkanı Erzincan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 2011-2012
Bologna Koordinatörü Erzincan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 2011-2012
Farabi Programı Koordinatörü Erzincan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 2011-2012
Erasmus Programı Koordinatörü Erzincan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 2011-2012
Staj Komisyonu Üyesi Erzincan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 2011-2012
Eğitim Koordinatörü Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Uygulama Birimi 2000-2010

Bilimsel Yayınları

Uluslar Arası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Kılıçgün Yurtsever, M. (2015). An examination on the quality of contents of the cartoons that children aged 3-6 years preferred to watch: The cartoon I like most. Educational Research and Reviews, 10/10, pp. 1415-1423. DOI: 10.5897/ERR2015.2208

Uluslar Arası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kılıçgün Yurtsever, M. & Oktay, A. (2013). Effect of Socio-Economic Situation on Attitudes of Parents for Children's Rights. Middle Eastern and African Journal of Educational Research, 4, 20-31.
Kılıçgün Yurtsever M. & Kılıçkaya, A. (2014). Predictor effect of parental authority on the children’s self-care skills. The European Procedia Social and Behavioural Sciences, 1, 60-68. DOI: 10.15405/epsbs.2014.05.8
Kılıçgün Yurtsever, M. (2014).The games 3-6 aged children's wish to play in the school garden. Procedia - Social and Behavioral Sciences 152, 233–240. DOI:10.1016/j.sbspro.2014.09.186

Uluslar Arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yurtsever, M. & Oktay, A. (2011). Ebeveyn Otoritesinin Ebeveyn Çocuk Hakları Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi. I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi (25-27 Şubat 2011), İstanbul.
Yukay, M.Y. & Yurtsever, M. (2007). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 4-6 Yaş Grubu Çocukların Görsel Algı Gelişimlerine Frostig Görsel Algı Eğitimi Programının Etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi II. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi (24-27 Ekim 2007), İstanbul.
Ural, O., Dibek, E., Güven, G., Kuvvet, Z., Tok, E. & Yurtsever, M. (2004). Çocuk Yetiştirme Sırasında Karşılaşılan Sorunların Saptanması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi (30 Haziran-3 Temmuz 2004), İstanbul.
Zembat, R. & Yurtsever, M. (2002). Beş-Altı Yaş Çocukların Kelime Dağarcığı Gelişimine Ana Dil Eğitim Programının Etkisi. Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Sempozyumu (17-18 Ekim 2002), Ankara.
Kılıçgün Yurtsever, M. & Kılıçkaya, A. (2014). Predictor effect of parental authority on the children’s self-care skills. The Annual International Conference on Cognitive - Social, and Behavioural Sciences (icCSBs 2014) (14-17 May 2014), Mersin.
Kılıçgün Yurtsever, M. (2014). The Games 3-6 Aged Children's Wish to Play in the School Garden. ERPA Congress 2014 (ERPA International Educational Sciences Congress), 6-8 June2014, Turkey, İstanbul.
Kılıçgün Yurtsever, M. (2014). Advertisement watching preferences of children aged 3-6: the advertisement I like the most (3-6 yaş çocukların reklam izleme tercihleri: en sevdiğim reklam). 1st Eurasian educational research congress (İnternational EJER Congress 2014) (24-26 April 2014), Turkey, İstanbul.
Kılıçgün Yurtsever, M. & Oktay, A. (2013). Examination of Parents' Attitudes towards Child Rights In terms of Child’s Age and Gender, European Conference of Social Science Reseach (19-21 June 2013), İstanbul.
Yurtsever, M. & Keleş, S. (2008). Effect of Parental Involvement Programs on Cognitive Learning Levels of Children 5-6 Age, Proceeding of International Conference on Educational Science – ICES’08 (23-25 June 2008), Kıbrıs.
Kılıçgün Yurtsever, M. & Oktay, A.(2013). Effect of Socio-Economic Situation on Attitudes of Parents for Children's Rights, International Conference on Innovation and Challenges in Education 2013 (26-28 April 2013), Kütahya.
Kılıçgün Yurtsever, M. (2015). Çocuk haklarına yönelik ebeveyn tutumları ile ebeveynlik rolleri arasındaki ilişki. III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi (Ankara, 11-13 Mayıs 2015), Ankara.
Kılıçgün Yurtsever, M. ve Kılıçkaya, A.(2015). 36-66 aylık çocukların kalem kullanma becerilerinin betimlenmesi. IInd International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2015), 8-10 June 2015, Turkey, Ankara.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Kılıçgün Yurtsever, M. & Oktay, A. (2014). Parents’ Attitudes towards Children’s Rights according to Child’s Age and Gender (pp.195-204), Multidisciplinary Perspectives on Education (Eds. H. Arslan, G. Raţă, E. Kocayörük and M.A. İçbay). UK: Cambridge Scholars Publishing. ISBN (10): 1-4438-6009-3, ISBN (13): 978-1-4438-6009-3
Kılıçgün Yurtsever, M. (2015). Sosyal Gelişim. Erken Çocukluk Döneminde Gelişim (Ed. Emel Yılmaz Arslan). Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık Org. Ltd. Şt. ISBN: 978-605-4757-99-2

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kılıçgün Yurtsever, M. & Oktay, A. (2011). Çocuk Haklarına Yönelik Ebeveyn Tutum Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Standardizasyonu. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 1-22.
Yukay, M. & Kılıçgün Yurtsever, M. (2012). Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden 4-5 Yaş Grubu Çocukların Görsel Algı Gelişimlerine Frostig Gelişimsel Görsel Algı Eğitim Programının Etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 193-211.
Kılıçgün Yurtsever, M. & Oktay, A. (2012). Ebeveyn Otorite Ölçeği’ni (EOÖ) Türkçeye Uyarlama Çalışması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14-2, 267-288.
Kılıçgün Yurtsever, M. (2013). Özbakım Becerilerinde Ebeveyn Desteği Envanterinin (OBEDE) Geliştirilmesi ve Standardizasyonu. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14, 3, 19-36.
Kılıçgün Yurtsever, M. (2015). Çocuk haklarına yönelik ebeveyn tutumları ile ebeveynlik rolleri arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 511-522.

Diğer Yayınlar

Kılıçgün Yurtsever, M. (2013). Okulöncesi Eğitimden İlköğretime Geçiş. 9. Okulöncesi Eğitim Şenlikleri Aile Semineri, Erzincan Müftülüğü Konferans Salonu (20 Mayıs 2013, Saat: 18:00-20:00)
Kılıçgün Yurtsever M. ve Kılıçkaya, A. (2015). Kalem Kullanmayı Öğreniyorum. Erzincan Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi Eğitim Fakültesi Kırmızı Salon (8 Mayıs 2015, Saat: 10:00-12:00)

Kitaplar

- Kılıçgün Yurtsever, M. ve Kılıçkaya, A. (2015). Kalem Kullanmayı Öğreniyorum. Anne Babalar ve Öğretmenler İçin El Kitabı.İstanbul: Ege Basımevi. ISBN: 978-605-90922-0-3
- Yurtsever, M. ve Dağal, A. (2010). Sosyal-Duygusal Gelişim. 5 G Eğitim Seti. İstanbul:Ya-Pa. ISBN: 975-993-366-1
- Yurtsever, M. ve Dağal, A. (2010). Dil Gelişimi. 5 G Eğitim Seti. İstanbul:Ya-Pa. ISBN: 975-993-365-4
- Yurtsever, M. ve Dağal, A. (2010). Bilişsel Gelişim I. 5 G Eğitim Seti. İstanbul:Ya-Pa. ISBN: 975-993-362-3
- Yurtsever, M. ve Dağal, A. (2010). Bilişsel Gelişim II. 5 G Eğitim Seti. İstanbul:Ya-Pa. ISBN: 975-993-363-0
- Yurtsever, M. ve Dağal, A. (2010). Özbakım Becerileri. 5 G Eğitim Seti. İstanbul:Ya-Pa. ISBN: 975-993-364-7
- Yurtsever, M. ve Dağal, A. (2010). Psikomotor Gelişim. 5 G Eğitim Seti. İstanbul:Ya-Pa. ISBN: 975-993-367-8
- Polat, Ö., Kurtuluş, E. ve Yurtsever, M. (2010). Okuldaki Dünyam. Bilgi Dünyası Çoklu Zeka Eğitim Seti. İstanbul: Morpa. ISBN: 0107-34-006548
- Polat, Ö., Kurtuluş, E. ve Yurtsever, M. (2010). Benim Dünyam. Bilgi Dünyası Çoklu Zeka Eğitim Seti. İstanbul: Morpa. ISBN: 0107-34-006548
- Polat, Ö., Kurtuluş, E. ve Yurtsever, M. (2010). Sağlık Dünyam. Bilgi Dünyası Çoklu Zeka Eğitim Seti. İstanbul: Morpa. ISBN: 0107-34-006548
- Polat, Ö., Kurtuluş, E. ve Yurtsever, M. (2010). Dünya Dönüyor. Bilgi Dünyası Çoklu Zeka Eğitim Seti. İstanbul: Morpa. ISBN: 0107-34-006548
- Polat, Ö., Kurtuluş, E. ve Yurtsever, M. (2010). Dünyadan Haberler. Bilgi Dünyası Çoklu Zeka Eğitim Seti. İstanbul: Morpa. ISBN: 0107-34-006548
- Polat, Ö., Kurtuluş, E. ve Yurtsever, M. (2010). İş Dünyası. Bilgi Dünyası Çoklu Zeka Eğitim Seti. İstanbul: Morpa. ISBN: 0107-34-006548
- Polat, Ö., Kurtuluş, E. ve Yurtsever, M. (2010). Canlılar Dünyası. Bilgi Dünyası Çoklu Zeka Eğitim Seti. İstanbul: Morpa. ISBN: 0170-34-006548
- Polat, Ö., Kurtuluş, E. ve Yurtsever, M. (2010). Dünyanın Üstünde. Bilgi Dünyası Çoklu Zeka Eğitim Seti. İstanbul: Morpa. ISBN: 0107-34-006548
- Polat, Ö., Kurtuluş, E. ve Yurtsever, M. (2010). Trafik Dünyası. Bilgi Dünyası Çoklu Zeka Eğitim Seti. İstanbul: Morpa. ISBN: 0107-34-006548
- Polat, Ö., Kurtuluş, E. ve Yurtsever, M. (2010). Seslerin Dünyası. Bilgi Dünyası Çoklu Zeka Eğitim Seti. İstanbul: Morpa. ISBN: 0107-34-006548

Projeler
Proje Adı
Görev
Yıl
Enhancing Early Multilinguism (ENEMU), Teacher Training on Language Acquisition Researcher - Teacher 2006-2007
36-66 aylık çocukların kalem kullanma becerilerinin betimlenmesi Yürütücü 2014-2015
Duyurular