Üniversitemiz bölüm ve programlarına aşağıda belirtilen yönetmelik  değişikliğinin  Ek 1. Maddesi gereğince,  ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşmiş, kesin kayıt yaptırmış ve  Ek 1. Maddede belirtilen şartı taşıyan öğrenciler, hazırlık, arasınıf ve son sınıf  dahil olmak üzere en geç 31 Ağustos 2015 tarihi saat 17:00’a kadar aşağıdaki belgeler ile Üniversitemiz  Fakülte Dekanlıklarına , Yüksekokul Müdürlüklerine ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine başvuru yapabilirler. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından “Yükseköğretim Kurumlarından Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arasında Geçiş,Çift Anadal,Yan Dal ile Kurumlar Arası Geçiş Transferi  Yapılması Esasına İlişkin Yöntmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik “için TIKLAYINIZ.

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı merkezi yerleştirme puanına göre güz yarıyılı yatay geçiş başvuru takvimi için TIKLAYINIZ.

Güz Dönemi Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar İçin  TIKLAYINIZ.

Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarında mevcut bölüm/program isimleri için TIKLAYINIZ.

ÖSYM’nin 2014 yılı taban puanları İçin  TIKLAYINIZ.

ÖSYM’nin daha önceki yıllara göre taban puanları İçin TIKLAYINIZ.

Akademik birimlerin  İletişim bilgileri için TIKLAYINIZ.

Başvuruda İstenen Belgeler 

1-Dilekçe

2-ÖSYS Sonuç Belgesi

3-Yükseköğrenim Kurumundan Alınan Öğrenci Belgesi

4-Not Transkripti (İntibak için)

5-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6-2 Adet Vesikalık Fotoğraf

İlan Edilen Asil Listelerde Kesin Kayıt Hakkı Elde Eden Öğrenciler Öğrenim Ücretlerini TR49 0001 2009 3440 0006 0000 59 numaralı Halkbank IBAN Numarasına Yatırarak Alacakları Dekont ile Akademik Birimlerine Başvurmaları Gerekmektedir.