Yeni hazırlanan Öğrenci Konseyi Seçim Yönergesi Üniversitemiz Senatosu’nun 19.10.2016 tarihli  kararı ile kabul edilmiştir.

2016-2017 eğitim-öğretim yılında yapılacak olan Üniversitemiz Öğrenci Konseyi Seçimi ile ilgili seçim takvimi, iligili yönetmelik ve yönerge aşağıda belirtilmiştir

Arrow 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Konseyi Seçim Takvimi

Arrow Öğrenci Konseyi Seçim Yönergesi

Arrow Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Arrow Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri Ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği