Üniversitemizde 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında misafir ve öğrenciden alınacak yemek ücretleri aşağıda belirtildiği şekliyle

Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 21.11.2017 tarih ve 20/10 sayılı kararı ile kabul edilmiştir