Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliğinin 3. Çalıştayı

Üniversitemiz öncülüğünde 2013 yılında başlatılan Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Başarı Üçgeni Projesinin 3. Çalıştayı gerçekleştirildi.

Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen programa Vali Süleyman Kahraman, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, üniversitemiz üst yönetimi, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sanayiciler, iş adamları ve Başarı Üçgeni Projesi Çalışma Grupları katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, Başarı Üçgeni Projesi kapsamında oluşturulan bilgiyi katma değere dönüştürme hedeflerinin olduğunu ifade ederek, bu hedefi gerçekleştirmek için 2013 yılında yola çıktılarını anımsattı. Uzun ve zorlu bir süreçten geçtiklerini aktaran Rektör Çapoğlu, “Bugün, toplum bu projede elde ettiğimiz bilgiden nasıl istifade edebilir ve bu bilgiyi en verimli şekilde nasıl kullanabiliriz diye konuşacağız” ifadelerini kullandı.

Vali Süleyman Kahraman da yaptığı konuşmada projenin iyi bir sinerji oluşturacağına inandığını kaydederek, “Başarı Üçgeni Projesi sonrasında Erzincan’ın cazibe merkezi olacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Çalıştaya konuşmacı olarak katılan Ontario Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TÜBA Asil Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer ve Sanayici-İş Adamı Dr. Hasan Çep’in sunumlarına geçildi. Üniversitelerin evrensel süreci dikkate alarak eğitim ve araştırma yapması gerektiğini belirten Prof. Dr. İbrahim Dinçer, inovasyon kavramı üzerinde durarak, inovasyona önem veren ülkelerin kalkındığını örnekler sunarak anlattı.

Sanayici-İş Adamı Dr. Hasan Çep ise, “Bilgiden Ürüne Giden Yolda İş Adamının Rolü” konulu sunumunda teknolojide ve hizmette yeniliğin önemine değinerek araştırmacı ve sanayici ilişkisi içerisinde yapılan ve yapılması gereken çalışmalar konusunda katılımcılara çeşitli bilgiler aktardı.