Değerli Erasmusnet üyeleri,

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen “AB Programlarına Katılımın Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında, Avrupa Birliği programlarının ülkemizde uygulanmasının etkinliğinin artırılması ve potansiyel faydalanıcılara tüm programların birlikte tanıtımının yapılması amacıyla ülke çapında çalıştaylar gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda yapılan çalıştaylardan biri Erzincan’da 12 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilecektir. Çalıştayda Erasmus+ Programının yanı sıra Ufuk2020, COSME, Yaratıcı Avrupa ve EASI Programları kapsamındaki hibe destekleri de anlatılacaktır.  Gündemi aşağıda yer alan çalıştay için http://www.avrupabirligiprogramlari.org/ internet sayfasından kayıt yaptırabilirsiniz. Kayıt ekranında çıkan güvenlik sorusuna “proje” yazmanız halinde kayıt ekranına geçiş yapabilirsiniz.

Çalıştayın yeri henüz netleşmediği için kayıtlar alındıktan sonra katılımcıların e-posta adreslerine, teyit e-postası gönderilecektir.