Üniversitemizde görev yapan ekli listede isimleri belirtilen aday memurlar 27 Temmuz 2015-07 Ağustos 2015 tarihleri arasında verilecek Temel Eğitim’e ilişkin ders kitaplarını Devlet Personel Başkanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/yayin/aday-memurlarin-temel-egitim-ders-notlari-302 adresinden temin edebilirler.

 Dersler Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda yapılacaktır.

-LİSTE

-DERS PROGRAMI