ADEK, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu’nun kısa adıdır.

 

20 Eylül 2005’te Resmi Gazete’de yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği‘ne” göre kurulmuştur.

 

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği doğrultusunda, Erzincan Üniversitesi akademik birimlerinin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve stratejik yönetim çalışmalarının uygulama usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla Erzincan Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi 29 Ağustos 2012 tarihinde Erzincan Üniversitesi Senatosu’nda onaylanarak yürürlüğe konmuştur.