• Proje konusunda girişimcilere destek sağlayacak proje ofislerinin veya birimlerinin kurulması

• Proje konusunda destek verebilecek öğretim üyelerinin bu konuda görevlendirilmeleri: Örneğin Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden en az 2 öğretim üyesinin KOSGEB ile işbirliği konularında görevlendirilmesi

• Aynı şekilde Tarımsal Kalkınma Kurumunun da proje konusunda işbirliği yapılabilecek öğretim üyesi sayısının en az 3’e çıkarılması (Halihazırda bir öğretim üyesi danışmanlık hizmeti vermektedir)

• Örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik derslerinin olması

• Üniversitedeki çeşitli bölümlere örgün eğitim kapsamında “ girişimcilik” adı altında dersin yer alması

• Bir akademik yıl içerisinde sınıf içi ve sınıf dışı eğitimler dâhil olmak üzere en az 56 ders saat olacak şekilde ve içeriğinde KOSGEB Girişimcilik Destek Programı Uygulama  Esaslarında yer alan modüllere yer verilmesi

• Üniversite’nin, dersin başlayacağı öğretim dönemi başlamadan önce Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Yükseköğretim Kurumu Başvuru Formu ile KOSGEB’e başvuruda bulunması

• Üniversitede KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenlenmesi

• KOSGEB Erzincan Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından KOSGEB bütçesi ile üniversitede çeşitli fakülte/meslek yüksek okulu öğrencilerine yönelik olarak 70 saatlik KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verilmesi

• 2012 yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İ.İ.B.F. ve Meslek Yüksek Okulu son sınıf öğrencileri için yapılan uygulamalı girişimcilik eğitimlerinde 60 öğrenciye katılım belgesi verilmiştir

• KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri

• Eğitim giderlerinin Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından karşılanması, KOSGEB Erzincan Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Üniversitesinin çeşitli fakülte ve M.Y.O. larında  70 saatlik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri yapılması

(2012 yılında KOSGEB Erzincan Hizmet Merkez Müdürlüğü ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Turizm ve Otelcilik M.Y.O. arasında işbirliği protokolü yapılmış,  bu kapsamda 60 kişi Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılmıştır)

• İlimiz çiftçilerinin eğitimine yönelik yeni teknolojilerin ve farklı kültürlerin tanıtılması adına yurtiçi ve yurtdışına teknik geziler yapılması amacıyla projeler hazırlanabilir.

• Çalışma yapılabilecek ortak konularda panel, sempozyum ve çalıştayların yapılmasına yönelik projeler yapılabilir.

• İlimizde Çiftçilerimize yönelik eğitim verilebilmesi ve Çiftçilerimizin bilgi ve becerilerinin artmasına yönelik Çiftçi Eğitim Merkezi kurulması adına proje yapılabilir.

• İlimiz çiftçilerinin eğitimine yönelik yeni teknolojilerin tanıtımı ve kullanımının anlatılması amacıyla projeler hazırlanması

• Tarımsal sanayinin arttırılıp çeşitlendirilmesi amacıyla tarımsal sanayide hammadde kullanımına yönelik ürünlerin canlandırılması adına ortak proje yürütülmesi

• Üniversite öğrencilerinin staj konusunda gereken önemi vermeleri (Örneğin bu konuda Türk Telekom’un disiplinli ve başarılı bilgisayar programı konusunda eğitim gören öğrenci talebi olmuştur. Hatta bu öğrencilerin ileride iş bulma konusunda destek olunabileceği anlaşılmıştır)

• Kamu kuruluşlarımızın etkinliklerini duyurabilmek için öğrencilerimizin fikir ve düşüncelerinden yararlanmak ve onların Topluma Hizmet Uygulamaları ve Sosyal Proje dersleri veya uygulamalı dersler kapsamında ortak çalışmalar yapmasını sağlamak