Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esasları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmıştır.