EBYÜ Menu

acdoker

About Aslı Cansın DOKER

Bu Üye henüz herhangi bir bilgi doldurmadı.
So far Aslı Cansın DOKER has created 13 blog entries.
6 Aralık

Fotoğraf Galerisi

6 Aralık|

6 Aralık

Duyurular

6 Aralık|

6 Aralık

Haberler

6 Aralık|

4 Aralık

EÜKAM İletişim

4 Aralık|

4 Aralık

Faaliyetlerimiz

4 Aralık|

FAALİYET ALANLARIMIZ Eğitim, sağlık, yoksulluk, iç ve dış göç, siyasal katılım, ekonomik üretim gibi konular başta olmak üzere, Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın çalışmaları ile ilgili her alanda bilimsel araştırma yapmak, proje oluşturmak ve projelere katılmak, kadınların eğitim, sağlık, hukuk, siyaset ve iş yaşamındaki sorunlarına ilişkin [...]

4 Aralık

İdari Personel

4 Aralık|

Nuray GÜVEN Fatma KORKMAZ Merve Müfide YILMAZ Civan GÜL

4 Aralık

İdari Yapı

4 Aralık|

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi  ‘Danışma Kurulu’ Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Funda KEMAHLI Kad. Arş. Mer. Müdür İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Böl. Yrd. Doç. Dr. Murat ARPACI Kad. Arş. Mer.  Müdür Yardımcısı Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğr. Gör. Ayşegül AYDIN Kad. Arş. Mer.  Müdür Yardımcısı Sağlık Hizmetleri MYO. Prof. Dr. Ebru [...]

4 Aralık

Akademik Personel

4 Aralık|

4 Aralık

Yönetmelik

4 Aralık|

7 Kasım 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29881 YÖNETMELİK Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden: ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim [...]

4 Aralık

Yönerge

4 Aralık|

Hazırlık aşamasındayız.