DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

1.     Araştırmanın etik kurulu onayından sonra başlatılması (başvuru evraklarında başlanmış çalışmalar için etik kurul değerlendirmesi yapılmayacaktır).

2.     Her ayın 20’sine kadar yapılan başvurular, takip eden ayın ilk haftasında yapılacak kurul toplantısında değerlendirilecektir (her ayın 20 sinden sonra yapılacak başvurular ise takip eden ikinci ayın ilk haftasında işlem görecektir).

3.     Evrak ve içerik olarak eksik bulunan başvurular, eksiklikler giderilip yeniden sunulması durumunda bir sonraki toplantıda değerlendirilebilecektir.

4.     Etik kurul sayfasında yer alan başvuru evrakları dışında kullanılan formlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

5.     Başvuru evrakları tek tip olduğundan farklı disiplinlerde yapılacak başvurularda sadece araştırma alanı ile ilgili kısımlar doldurulacaktır (hangi alanda başvuru yapılırsa yapılsın tüm evraklar etik kurula sunulacaktır).

6.     Erzincan Üniversitesi personeli tarafından yapılan başvurular ilgilinin görev yaptığı birim üzerinden, üniversite dışından yapılan başvurular ise doğrudan etik kurul başkanlığına yapılacaktır.