Aşağıdaki belgelerin Bölüm/ABD koordinatörünün kontrolünde doldurulması önem arz eder.

ÖĞRENCİ BELGELERİ;

Gitmeden Önce

 

1. Aday Öğrenci Başvuru Formu (Bu form öğrencinin yabancı dil sınavına girmeden önce kullanacağı form olup ön değerlendirmenin yapılması için gereklidir)

2. Öğrenci Hareketlilik Sözleşmesi

3. Öğrenim Protokolü

4. Öğrenci Başvuru Formu

5. Öğrenci Bilgi Formu

6. Öğrenci Kabul Belgesi (Gidilecek Kurum Tarafından Doldurulacak, İmzalı ve Mühürlü olması gerek)

Öğrenci Beyannamesi (Öğrencinin Yükümlülükleri ve Haklarını Gösterir Belge)

7. Yönetim Kurulu Belgesi (Bu belge öğrenci gideceği kurumdan kabul aldıktan sonra Fakülte/MYO/YO Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır)

 

Faaliyet Bittiğinde

1. Katılım Belgesi (Gidilen Kurum Tarafından İmzalı ve Mühürlü olacak şekilde Doldurulacak)

2. Nihai Rapor 

3. Not Dökümü

4. Pasaport Giriş Çıkış Sayfalarını Gösteren Fotokopi

5. Uçak Biniş Kartları (Boarding Pass)

 

ÖĞRETİM ELEMANI BELGELERİ ;

 

Gitmeden Önce

1.Aday Öğretim Elemanı Başvuru Formu    (Bu belge Kurum Koordinatörlüğüne Teslim Edilecek)

2. Öğretim Elemanı Hareketlilik Programı     (1 Nüsha Kurum Koordinatörlüğünde-1 Nüsha Birimde/Bölümde-1 Nüsha Gidilecek Kurumda Kalacak)

3. Öğretim Elemanı Bilgi Formu                    (Bu form  seyahat ve gündelikler hesaplandıktan sonra gitmeden önce Kabul Belgesi alındıktan sonra doldurulacak)

4. Yabancı Dil Belgesi

5. Kabul Belgesi                                           (Bu belge karşı kurumdan alınacak- Bu belgede süre, ders saati ve bölümü yazılacak)

6. Öğretim Elemanı Yükümlülük Sözleşmesi   (Hibenin hesaba yatırılması için gerekli belge)

7. Seyahat Belgesi Faturası

 

Hareketlilik Bitince

1. Öğretim Elemanı Katılım Belgesi  (Gidilen Kurum tarafından doldurulacak)

2. Öğretim Elemanı Nihai Rapor

3. Öğretim Elemanı Hareketlilik Programı (Karşı Kurum Tarafından İmzalı ve Mühürlü olması gerek)

 

KOORDİNATÖR BELGELERİ

1. Başvuru Uygunluk Belgesi  (Bu belge öğrenciler için geçerlidir. Yabancı dil puanı yönergede belirtilen sınavlarda alınan puandır.)

2. Mevlana Alan Kodları

3. Tanınma Talep Dilekçesi   (Bu belge ülkeye göre alfabetik olarak düzenlenip, ön görüşmeler yapıldıysa YÖK denkliği için Kurum Koordinatörüne imzasız ve email yoluyla gönderilir)