Cihazın Adı: YÜKSEK SICAKLIK X-IŞINI DİFRAKTOMETRESİ (HT-XRD)

Cihazın Markası  : PANALYTICA

Cihazın Modeli :  EMPYREAN

 

XRD(3)

XRD , katı , toz ve ince film malzemelerin faz analizinde kullanılan temel tekniklerden biridir . X-ışını difraktometresi ile malzemedeki fazlar , fazların miktarı , kristal boyutu , latis parametreleri , yapıdaki değişimler , kristal yönlenmesi ve atom pozisyonları hakkında bilgi alınır. HT-XRD cihazında farklı olarak yüksek sıcaklıklarda ( 25-1200 ) XRD  çekimleri yapılabilmektedir . XRF, TG-DTA , veya EDX-WDX sonuçlarından  XRD analizinin yorumlanmasında faydalanılabilir .

 

 

TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (SEM)

 

TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (SEM)

Teknik Özellikleri

Voltaj Aralığı                                       : 200 V- 30 kV

Prob Akımı                                         : ≤ 200 nA

Büyültme                                            : 6 – 1000000 x

45o Objektif Lens Yapısı

6144 x 4096 Piksel Görüntüleme

Dijital Video Kaydı

EDS Özelliği

Yüksek Çözünürlüklü Schottky Field Emission

Numune Özellikleri

Minitom (kesme) cihazla büyüklüğü uygun olmayan numuneler Alüminyum ve Elmas uçlu bıçakla büyüklüğü uygun hale getirilir.
Kalıplama cihazla (numune tutucu)  parlatma işleminde veya mikroskoba monte etme işleminde zorluk çekilecek küçük numuneler kalıplanarak hem otomatik parlatma diskine sığacak hale getirilir hem de daha kolay monte işlemi sağlanır.
Parlatma cihazı ile analizi yapılacak numunelerin yüzeyleri 1 mm mertebesinde parlatılabilir ve daha pürüzsüz bir yüzey elde edilebilir.
Püskürtme (Sputtering) cihazı ile iletken olmayan numuneler iletken bir tabaka (C, Au-Pd) ile kaplanır.
Critical point drier cihazı ile biyolojik numunelerin şeklini ve yapısını bozmadan ve kurutularak SEM’de incelenecek hale getirilir.

Uygulama Alanları

Metaller, bileşikler, seramikler, kompozitler, filmler, jeolojik parçalar, polimerler, dokular, bitki materyalleri, ilaçlar, partiküller, lifler gibi malzemelerin yüzey karakterizasyonu yapılabilmektedir.

 

 

FTIR-ATR ( Attenuated Total Reflectance )

 

FTIR-ATR ( Attenuated Total Reflectance )

Absorpsiyon bantlarının dalga boyunda azalma meydana getirilerek daha az ve örnek kalınlığından bağımsız olarak soğurganlığı çok fazla olabilen farklı maddelerin spektrum analizlerine olanak sağlar. ATR tekniğinin temelinde ışının numune tarafında soğrulup yansıtılması ( geçirgenlik metodu ) yerine ışının örnekten saçılımı ölçülür . ATR Tekniği polimer , köpük , tekstil , boya , sır gibi kaplama maddelerin analizlerinde oldukça etkindir .

 

 

 XRF SPEKTROMETRE CİHAZI

 

XRF SPEKTROMETRE CİHAZI

 XRF Spektrometre cihazı yüksek hassasiyet ile mikroanaliz için analizör xray cihazıdır. SEM / EDAX  benzeri küçük parçalar ve inklüzyonlara göre ,daha iyi bir duyarlılık analizi sağlar. Nokta analizinin yanında spot çapı  ( <20 μ)  eşleştirmeleri ve satır tarama yapılabilir. Eagle III XRF Spektrometre cihazı vakum altında ölçüm RoHS ve WEEE yönetmelikleri nedeniyle analiz görevler için U ve ideali kadar Na tüm unsurların algılanmasını sağlar.

 

 XRF Spektrometre cihazı Micro X-ışını Floresans Spektrometresi olan  EAGLE III (Kartal III ) μ-Probe mikro X-ışını floresans spektrometresi üçüncü nesil bir aracını temsil eder. Numune analiz spot boyutu X-ray optik kullanımı ile minimize edilir, 20 mikron- 300 mikron arasında mümkün olan spotsizes aralığı sağlar.

 

 XRF Spektrometre cihazı bir X-ışını kılcal tüp lensi radyasyonu büyük miktarda toplar ve dolayısıyla düşük bir güç X-ışını tüpünün kullanımı rağmen analiz daha yüksek bir kesinlik sağlayan analiz alanı için X-ışınları odaklanır.

 

 XRF Spektrometre cihazı  μ-Prob avantajları açıktır

  • Uyarılmış alan boyutunun, küçük vasıtasıyla da düzensiz şekilli numunelerin tahribatsız analizi.
  • Hacimli numuneler için geniş numune haznesi
  • Vakum altında analiz mümkündür, yani organik veya sıvı örnekler phosphoros için elemanlar için aşağı analiz edilebilir
  • “VariSpot” ile ya da kılcal optik  tarafından uyarılmış  kolayca değişen bir alanın boyutunu esnek ayarlanması.

 

 

 

Termogravimetrik Analiz ( TGA )  – Diferansiyel Taramali Kalorimetri ( DSC )

Termogravimetrik Analiz ( TGA )

 

Termogravimetrik Analiz ( TGA )

 

TGA ağırlığın yani numunenin kütlesinin , numunenin sıcaklığına ya da zamana göre ölçümüdür . Numune genel olarak sabit sıcaklık değerinde ısıtılır ya da sabit bir sıcaklıkta tutulur . TGA kontrollü örnekle doğrusal olmayan sıcaklık programları da kullanılabilir . Sıcaklık programı seçimi numune hakkında istenen bilgiye dayalıdır . Ayrıca TGA deneylerinde atmosfer , reaktif , inert ya da oksit olabilmesinden dolayı çok önemli bir işleve sahiptir .

TGA alternatif olarak , TGA eğrilerinin birinci türevi zaman ya da sıcaklığa bağlı olarak kullanılabilir . Bu değerler de kütle değişimini gösterir

 

Diferansiyel Taramali Kalorimetri ( DSC )

 

DSC analiz ; parçanın ısıtılması , soğutulması ve eşsıcaklıkta tutulmasıyla oluşan enerji farklılıklarındaki değişimlerini analiz eder . Enerji farklılıklarıyla , numunede nicel olarak gözlenen hal değişimi ve de oluştuğu noktalarda sıcaklığın bulunmasına ve ayrıca erime sürecine bağlı olarak malzeme karekterizasyonuna , cam hal değişim ölçümlerini ve bunlar gibi çok sayıda karmaşık durumda kullanıcıya ölçme ve analiz etme olanağı sağlar . DSC sistemlerinin ortam sıcaklığı başlangıçta 30C derece civarındadır . Genel olarak termal analizin yaygın olarak kullanılan tarama hızı 10C derece/dk’dır . Ancak ticari olarak kullanılan aygıtlarda çalışma bölgesi 0.001-500C derece/dk arasında olabilir. Tarama hızı aralığı hassasiyet , sıcaklık ayarı , kararlılık , analiz zamanı , hal değişimine faktörlerine göre değişiklik gösterebilir .

 

SIVI AZOT ÜNİTESİ

SIVI AZOT ÜNİTESİ

 

Atmosferin %78`ini oluşturan azot iki temel özelliğiyle, birçok endüstride yoğun olarak kullanılan bir gazdır. Azot birçok malzemeye karşı inert olup, sıvı haldeyken oldukça soğuktur. Bu özellikler Azot`u vazgeçilmez ve emniyetli bir dondurucu ve soğutucu yapar. Sıvı azot, birçok düşük ısı uygulamasının tercih edilen gazıdır.

          Sıvı azot endüstriyel anlamda ve büyük miktarlarda sıvılaştırılmış havadan destilasyon yoluyla üretilir ve LN2 şeklinde tanımlanırsa da doğru yazılış şekli N2(l) dir. Dondurucu bir sıvı olup canlı dokuyla temas etmesi halinde ani donmaya neden olur. Ortam sıcaklığından uygun şekilde izole edilmesi durumunda, basınç uygulaması gerektirmeyen bir azot gazı kaynağı oluşturur. Suyun donma noktasının çok altındaki sıcaklıklarda kalabilme özelliği (77 K, -196°C veya -320°F), sıvı azotun çok değişik alanlarda kullanımını mümkün kılar  .

Gaz Kromatografisi – Kütle Spektroskopisi ( GC-MS)

Gaz Kromatografisi

 

Gaz Kromatografisi Hakkında Genel Bilgi

 

Gaz kromatografisi , fiziksel ve kimyasal özelliklerdeki farklardan yararlanarak bir karışımı oluşturan bileşiklerin birbirinden ayrılmasıdır . Bu , yüzeyi geniş , katı bir destek ( yatak ) üzerinde hareketsiz duran bir faz ilebu faz üzerinde hareket faz arasında , ayrılması istenen bileşiklerşn göç etme hızlarının farklı olmasından yararlanılarak yapılır .

Gaz kromatografisi cihazı genel olarak altı kısımdan meydana gelir ;

 

-Sürükleyici gaz , basınç ve akışı ayarlayan kısım 

-Numune enjekte etme kısmı 

-Kolon kısmı 

-Detektör kısmı 

-Isıtma kısmı 

-Kaydetme kısmı 

 

SAÇTIRMA SİSTEMİ ( SPUTTER )

SAÇTIRMA SİSTEMİ

Kullanım Alanları

 

Saçtırma yöntemi kullanarak, 2” – 6” çapındaki yongaların, düz yüzeylerinde kontrollü bir şekilde nano ve mikro boyutlarda ince katmanlar/filmler büyütmek üzere  tasarlanmış ve üretilmişlerdir.

 

Teknik Özellikleri

 

Basınç: < 5×10-7 Torr
Alttaş Boyutu: 2” – 6”  çap
Alttaş Sıcaklığı: 450ºC (1000ºC isteğe bağlı)
Alttaş Döndürülmesi: 2-20 rpm iki yönlü döndürme
Alttaş – Magnetron Mesafe Ayarı: İki Yönlü Standart (vakum altında ayarlanabilir)
Saçtırma Yönü: Aşağıdan yukarıya
Alttaş Plazma Temizliği ve Kaplama Sırasında Voltaj Uygulaması: İsteğe bağlı
Büyütme Yöntemleri: Doğrudan (dc veya rf) Saçtırma ve Reaktif (dc) Saçtırma
Magnetron Sayısı: 3 adet 2” veya 3” hedef plakalı (8 adet 2” İsteğe bağlı)
Spektroskopik Donanım: Plazma Emisyon ve Kütle Spektrometreleri (İsteğe bağlı)
Yükleme Odası: Manyetik kavrayıcılı ve kolay yükleme mekanizmalı
Kontrol: Tam otomatik (bilgisayardan) veya yarı otomatik (kontrol panosu)