PROJELER

 1. Perlitten katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin çıkarılması

(Paydaşlar: Üniversite, Sektörde üretim yapan firmalar, KOSGEB, KUDAKA, TÜBİTAK-TEYDEB, İl Özel İdaresi, MMO, Erzincan TSO)

Yapılarda yerden ısıtma uygulamalarında perlit kullanımı

Perlit, düşük termal iletkenliği sayesinde sentetik polimerler ile yarışabilecek doğal ve sağlıklı bir ısı yalıtım malzemesidir. Dış cephe yalıtımı, çatı yalıtımı ve perlit ihtiva eden boya üretimi ile hali hazırda perlitin bu özelliğinden yapılarda faydalanılmaktadır. Yerden ısıtma (zemin ısıtması) uygulamalarında ısıtma elamanlarının altında perlit tabakaları kullanılması ile katlar arasında ısı kaybının en aza indirilmesi ve ısıtma giderlerinin azaltılması sağlanabilir.

 

 1. Yenilikçi yaklaşımların bakır işlemeciliğinde hayata geçirilmesi (Markalaştırılması)

(Paydaşlar: Üniversite, KUDAKA, MMO, OSB, KOSGEB, ESOB, İl Özel İdaresi, Erzincan TSO, İŞKUR, )

Bakır İşlemeciliği ve Markalaşma  Eğitimi

Bakır ürünleri yenilikçi bir şekilde işlenmesi  ve sunulması kentin tanıtımı ve marka değerlerinin oluşumu açısından önemlidir.

 1. Alternatif meyve ve sebze yetiştiriciliği ile katma değeri yüksek ürünler elde edilmesi

 

A-Meyve ve sebzelerin yenilikçi endüstriyel ürünlere dönüştürülmesi (4)

(Paydaşlar: Üniversite, KUDAKA, MMO, OSB, KOSGEB, İl Özel İdaresi, Erzincan TSO, Sektörde üretim yapan firmalar, İŞKUR, Tarım İl Müdürlüğü, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, ZMO, TKDK)

Erzincan kaysısından marmelat üretimi

Kayısı, doğal lif yani posa açısından çok zengin bir meyvedir. Ülkemizin çeşitli yörelerinde yetiştirilen kayısılardan çok sayıda farklı ürün elde edilmektedir. Erzincan yöresinde yetişen kayısı kullanılarak marmelat yapımı yöresel tarifler içinde yer almakta ve evlerde yapılmaktadır. Sağlık açısından son derece faydalı olan kayısı marmeladının şeker ilavesiz ve doğal bir şekilde yüksek hacimlerde üretiminin sağlanabileceği bir tesisin kurulması ile gerek tesisin gerçekleştireceği istihdam ve gerekse artan talebe cevap vermek üzere artacak kayısı üretimi sayesinde yerel ekonominin canlanması sağlanabilir.

Endüstriyel saruç (basmaca) üretim tesisi kurulması

Saruç (basmaca), Erzincan Üzümlü ilçesinin, meşhur cimin üzümünün olgunlaştıktan sonra içi açılarak çekirdekleri çıkartılıp içine ceviz konularak kapatılmasından sonra, ipe dizilerek kurumaya bırakılmasıyla yapılan tamamen organik ve sağlıklı bir besindir. Yerel olarak imalat ve satışı yapılan sarucun yüksek hacimli imalatına imkan verecek bir endüstriyel tesisin teşkil edilmesi, sağlayacağı istihdam sayesinde şehir ekonomisini güçlendirecek ve şehrin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımın katkı sağlayacaktır.

 

 

 

B-Erzincan’da Meyveciliğinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar (27. Madde)

(Paydaşlar: Üniversite, KUDAKA,  İl Özel İdaresi, Erzincan TSO, Sektörde üretim yapan firmalar, İŞKUR, Tarım İl Müdürlüğü, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, TKDK, ZO)

Erzincan’da ceviz yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve yeni çeşit ve yeni teknikler hakkında farkındalık oluşturulması

İklim olarak ceviz yetiştiriciliğine uygun alanların olması yanında, ilkbahar geç donları ve kış soğukları nedeniyle soğuk zararı meydana gelmekte bu da üretimi etkilemektedir. İlkbahar geç donlarından korunmanın yolu geç yapraklanan çeşitlerle üretim yapmak, kış soğuklarından korunmanın yolu ise yer ve yöney seçimini iyi yapmak, sulama rejimini iyi şekilde uygulamaktır. Maalesef üretici bu konulara riayet etmemekte ve zarar görmektedir. Potansiyel kullanılamamaktadır.

 1. Bölgeye uygun kiraz anaç ve çeşitlerinin seçimi ve anaç kullanımının bölge üreticisine tanıtılması

Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin meyve deposu olması gereken Erzincan, bu potansiyelini de kullanamamaktadır. Kiraz da bu meyvelerden birisidir. Özellikle kiraz üreten üreticilerin bunu küçük alanlarda, aile işletmesi şeklinde yapması, çeşit ve meyve özelliklerinin standart olmaması, uygulamaların (sulama, ilaçlama, gübreleme, budama vb.) standart olmaması nedeniyle kalitede düşmekte, üretilen ürün ihracata uygun özellikler taşımadığı için ihracatçıların bölgeye girmemektedir. Şayet hangi bölge ve toprak şartlarında hangi anaç ve çeşidin uygunluğu tespit edilirse, hem anaçtan başlanmak üzere standartlaşma olur hem de uygulamalar üretici bazında bölgesel olarak eşitlenebilir.

 1. Modern meyve bahçelerinin oluşturulması ve bahçe yönetimi

Küçük parseller halinde olup da ekonomik üretim yapılamayan ve parçalanmış alanlar tespit edilerek uygun tür ve çeşitlerin üretilmesi sonucu ekonomiye katkı yapılabilir. Bu manada üreticiler hissedar şeklinde değerlendirilip arazi toplulaştırması yapılabilir. Bu amaçla da toprak ofisleri oluşturulmalıdır. Üretim yapmayıp arazisi boş olan üreticilerin tespiti ve üretim yapmak isteyenlerle buluşturulması işlemini bu ofis yapmalıdır. Ayrıca arazi değerlerini de bu ofis koyabilir. Bahçeler kurulup 5 yıl yönetildikten sonra üreticiye devredilebilir.

 

 1. ENTEGRE HAYVANCILIK

 

A-Hayvansal ürünlerin teknolojik olarak değerlendirilmesi (5)

(Paydaşlar: Üniversite, KUDAKA, MMO, OSB, KOSGEB, İl Özel İdaresi, Erzincan TSO, Sektörde üretim yapan firmalar, İŞKUR, Tarım İl Müdürlüğü, Damızlık Üreticiler Birliği, TKDK, Ticaret Borsası)

 

Kanatlı hayvan atıklarının kurutularak balık yemi olarak kullanılması

Kanatlı hayvan dışkılarının balık yemi olarak kullanılabileceği bir süredir bilinmektedir. Doğrudan balık havuzlarının üzerine kurulan kümesler ile kanatlı dışkısının herhangi bir işlem yapılmaksızın havuza düşerek balık yemi olarak kullanıldığı çiftlikler mevcuttur. Bu yöntem her ne kadar sağladığı yem tasarrufu yanı sıra balıkların yemlenmesi için ayrıca vakit ayrılması gerekliliğini ortadan kaldırma avantajına sahip olsa da, tavuk dışkısında bulunabilecek hastalıkların (salmonella gibi) balık havuzunu kirletme riski vardır. Bu nedenle, dışkının toplanarak virüs/bakterilerin öleceği bir sıcaklıkta kurutulduktan sonra balık yemi olarak kullanılması, kurutma işlemi için gereken enerjinin de güneş veya rüzgar gibi alternatif kaynaklarından sağlanması ile elde edilecek kazanımların artması sağlanabilir.

 

 

        B- Tulum peynirinin bir dünya ürünü (markası) haline dönüştürülmesi  (8)

(Paydaşlar: Üniversite, KUDAKA, İl Özel İdaresi, Erzincan TSO, Sektörde üretim yapan ve yapabilecek firmalar, Tarım İl Müdürlüğü, Üretici Birlikleri, TKDK, KOSGEB)

Erzincan Tulum Peynirinin Markalaşma projesi

Munzur, Çimen, Çayırlı, Tercan ve Kemah Oluk gibi yüksek rakımlı yaylalarda yetiştirilen koyunların sütünden yapılan tulum peyniri, küçükbaş hayvan postu, plastik bidon ve vakumlu ambalajlara doldurularak satışa sunuluyor.Üretiminde kullanılan süt, maya ve tuzdan tadını alan tulum peyniri, kendine has tadıyla vatandaşlarca tercih ediliyor.Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) Türk Patent Enstitüsüne 2000 yılında yaptığı başvuru sonucu “Coğrafi İşaret Tescil Belgesi” alınan Erzincan Deri Tulum Peyniri bölgedeki firmalar tarafından yurt içinde pazarlanmaktadır. Peynir üretiminin dünya pazarında bir marka değeri kazanması üretimin, satışın, pazarlamanın tüm aşamalarını kapsayan bir süreçtir. “Kalite”, markalaşmanın ilk adımıdır, öncelikle ürünümüzü en yüksek kalitede alıp en doğru şekilde işledikten sonra vitrine çıkartmalıyız. Kaliteli Tulum peyniri ürettikten sonraki aşama, Ürünümüzü en doğru pazarlama stratejileriyle pazara sunabilmektir. Yani uluslararası marka haline gelmek demek, kaliteyi pazarlamak demektir. Dünya artık global bir köy haline geldi ve her ürün, markalaşarak global köyde kendine yer elde etme çabası içerisindedir.

 

C-   20 baş ve üzeri süt işletmeleri için süt depolama şartlarının iyileştirilmesi (soğutma tankı temini; damızlık birliği Erzincan da günlük olarak 50 ton sütü çiftçilerden almakta ve Trabzon’a göndermektedir) (damızlık hayvan birliği üzerinden destek veren kuruluşlara proje yapılabilir ve destek veren kuruluşların yatırım gündemlerine konulabilir) (18)

(Paydaşlar: Üniversite, KUDAKA, İl Özel İdaresi, Erzincan TSO, Sektörde üretim yapan firmalar, Tarım İl Müdürlüğü, Damızlık Üreticiler Birliği, TKDK, Ticaret Borsası)

Süt Üreten İşletmelere Süt Soğutma Tankı Alınması

Erzincan da Damızlık Üreticiler Birliğinden yetiştiricilerden süt toplanarak Trabzon menşeini firmalara satılmaktadır. Süt toplama esnasında karşılaşılan en önemli sorun sütlerin soğuk zincirde toplanmadığından kalitesinin düşmesidir.20 baş ve üzeri süt işletmeleri için süt depolama şartlarının iyileştirilmesi amacıyla işletmelere soğutma tankı alınması

                D- Hayvan gübrelerinin geriye dönüşümü (kuruma, biyogaz üretimi)(çok sayıda tavuk çiftliklerine destek verildiği için yakın zamanda tavuk gübrelerinin geriye dönüşüm problemi ortaya çıkacaktır) (24)

(Paydaşlar: Üniversite, KUDAKA, İl Mahalli İdareler Birliği, Belediye, Sektörde üretim yapan firmalar, Tarım İl Müdürlüğü, MMO, Bilim Sanayi Bakanlığı, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü)

İşletmelere Hayvan Gübresinden Biyogaz Üretimi

Erzincan da yetiştiricilik yapan hayvancılık işletmelerinin kapasitelerine göre işletmelerin kendi enerji ihtiyaçları karşılayacak potansiyelde biyogaz tesislerinin kurulması.

                Organize sanayi Bölgesinde  Hayvan Gübresinden Biyogaz Üretimi

İlin sahip olduğu hayvan varlığı ve yeni kurulacak tavuk çiftlikleriyle oluşacak hayvan gübrelerinin atık problemlerinin çözümü ve  ekonomiye kazandırılması amacıyla hayvan gübrelerinden biyogaz üretimi

 

 1. İyi Tarım Uygulamaları İle Tarımsal Faaliyetleri Geliştirme

A-Seralarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve sistemlerinin geliştirilmesi (6)

(Paydaşlar: Üniversite, KUDAKA, MMO, OSB, İl Özel İdaresi, Erzincan TSO, Sektörde üretim yapan firmalar, İŞKUR, Tarım İl Müdürlüğü, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, TKDK, ZO, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

Jeotermal sular ve güneş enerjisi sistemlerinin seralarda kullanılması

Erzincan’daki jeotermal kaynakların ortalama sıcaklığı 30-35°C civarındadır. Bu sıcaklık, jeotermal kaynaklar kullanılarak elektrik enerjisi kullanılmasını mümkün kılmamaktadır. Öte taraftan söz konusu sıcaklık, özellikle kış aylarında seraların toprak ve ortam sıcaklığının istenilen değerlerde tutulması için kullanılmasına imkan sağlayabilir. Erzincan ilinde kışın da güneşlenme oranları yüksek olduğundan, jeotermal su sıcaklığının düştüğü/yetersiz kaldığı hallerde ise güneş kolektörleri ile suyun istenilen sıcaklığa çıkarılabilmesi söz olabilecektir. Böylelikle seranın işletme maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağlanabilecektir.

Hayvan ve bitki atıklarından elde edilen biyogazların seralarda kullanılması

Dünyada özellikle elektrik, doğalgaz, LPG gibi kaynaklara uzak kırsal bölgelerde hayvan ve bitki atıklarının belirli bir işlemden geçirilerek biyogaza dönüştürülmesi ve elektrik üretme, ısınma gibi amaçlar için kullanılması sıklıkla gerçekleştirilen bir uygulamadır. Elde edilen biyogazın yakılarak doğrudan seraların ortam ısıtmasında veya elektrik elde edilerek toprak altındaki kanallardan geçen suların ısıtılmasında kullanılması ciddi miktarda tasarruf sağlayabilecek uygulamalardır.

                B- Tarıma dayalı ihtisas organize seracılık bölgelerinin oluşturulması- Seracılık için organize ihtisas bölgesi oluşturulması(500-1000 dönümlük bir alan ve en az 30 müteşebbis gerekmektedir)     (17)                        (tarım ve hayvancılık gurubu ile sanayi ve teknoloji gurubunun ortak maddesidir.)

(Paydaşlar: Üniversite, KUDAKA, MMO, OSB, İl Özel İdaresi, Erzincan TSO, Sektörde üretim yapan firmalar, İŞKUR, Tarım İl Müdürlüğü, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, TKDK, ZO, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

30 müteşebbise 10 dönümlük örtü ağırlıklı yetiştiriciliği yapılacak şekilde Seralar yapılması

Seralarda yenilenebilir enerji kaynakları ile ısıtma yapılarak daha fazla gelir getirecek dönemlerde ve ürün çeşitleri yetiştiriciliğinin yapılması.

 

                C- Sulamasız tarım, topraksız tarım teknik ve potansiyellerinin araştırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar (26)

(Paydaşlar: Üniversite, KUDAKA, MMO, OSB, İl Özel İdaresi, Erzincan TSO, Sektörde üretim yapan firmalar, İŞKUR, Tarım İl Müdürlüğü, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, TKDK, ZO, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

D- Erzincan ovasının sulamasının vahşi sulamadan basınçlı kapalı sisteme dönüştürülmesi(DSİ tarafından yapılacak ancak bu konuda DSİ ye ortak bir rapor veya görüş bildirilecek )(21)

(Paydaşlar: Üniversite, İl Özel İdaresi, Tarım İl Müdürlüğü, DSİ, DAP, Sulama Birlikleri)

Kapalı sistemi basınçlı sulama sisteminin yapılması

Erzincan 96.442 hektar sulanabilir tarım arazisine sahiptir. Sulanan tarım alanlarının 70220 hektarı devlet sulama kanalları ile sulanmaktadır. Sulama kanalları ile yapılan sulama vahşi sulama sistemidir. Özellikle Erzincan Merkez İlçesinde 40986 hektar alanda kapalı sistemi basınçlı sulama sisteminin yapılması

 

E-   Pompaj sulamalarının cazibeliye dönüştürülmesi(DSİ tarafından yapılacak)(22)

(Paydaşlar: Üniversite, İl Özel İdaresi, Tarım İl Müdürlüğü, DSİ, DAP, Sulama Birlikleri)

Cazibeli Sulama Kanallarıyla Sulama

Erzincan 96.442 hektar sulanabilir tarım arazisine sahiptir. Sulanan tarım alanlarının 70220 hektarı devlet sulama kanalları ile sulanmaktadır.Bu Sulama kanallarının büyük çoğunluğuna  pompa ile su verilmekte.Sulama kanallarına kot uygulamasıyla cazibeyle su verilmesi ve buna göre sulama kanalı ağı oluşturulmasıyla pomaj sistemi minimize edilebilinir

 1. Endemik bitkilerin endüstriyel ürünlere dönüştürülmesi

(Paydaşlar: Üniversite, KUDAKA, İl Özel İdaresi, Erzincan TSO, Sektörde üretim yapan ve yapabilecek firmalar, İŞKUR, Tarım İl Müdürlüğü, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, TKDK, ZO, KOSGEB)

 

 1. Jeotermal ve mineral sularda CO2 Üretimine yönelik araştırmalar

(Paydaşlar: Üniversite, KUDAKA, TÜBİTAK, İl Özel İdaresi, Erzincan TSO, Sektörde üretim yapan ve yapabilecek firmalar, MMO, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İl Turizm Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, MTA)

 

 1. Doğal afetlere yönelik teknolojik çözümler geliştirilmesi

(Paydaşlar: Üniversite, KUDAKA, KOSGEB, TÜBİTAK, İl Özel İdaresi, MMO, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, Kızılay, İMO)

 

 

 1. Her Alanda Eğitim ve Bilgilendirme Seminerleri (20-28)

(Paydaşlar: Üniversite, İl Özel İdaresi, Tarım İl Müdürlüğü, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, İŞKUR, KUDAKA, Meslek Odaları, OSB, Erzincan TSO, Tüm firmalar, KOSGEB, Üretici Birlikleri)

Budama Teknikleri Eğitimleri

               -Sulama ve Gübreleme Teknikleri Eğitimi

               – Hayvan besleme ve Hayvan Hastalıkları Eğitimi

               – Modern meyve bahçelerinin oluşturulması ve bahçe yönetimi eğitimleri

– Şehirdeki İşletmelerde pazarlama kültürü oluşturulması için eğitimler düzenlenmesi

– İşletmelerde nitelikli pazarlama elemanlarının istihdamı

–  Girişimcilik, Markalaşma, Yeni Ürün geliştirme, Ambalajlama, Etiketleme, Müşteri Memnuniyeti İletişim ve benzeri konılarda eğitimler düzenlenmesi ve bilinç oluşturma çabalarının yürütülmesi

 

 1. Mevcut kanatlı işletmelerinin modernizasyonu

(Paydaşlar: Üniversite, KUDAKA, Sektörde üretim yapan firmalar, Tarım İl Müdürlüğü, TKDK, Ticaret Borsası, Tavuk Üreticileri Birliği, Et ve Süt Kurumu)

Kullanılmayan kanatlı kümeslerinin modernize edilmesi

 

Erzincan ilinde kapasiteleri 10000-25000 adet arasında değişen 100 adet mevcut durumda kullanılmayan kanatlı kümeslerinin modernize edilerek işletmeye alınması

 

 1. Turizm Destinasyonu belirlenmesi (Ergan Dağı Odaklı Alternatif Turizm Faaliyetlerinin (Doğa Turizmi, Yamaç Paraşütü, Dağcılık, Termal Turizm vb.) Belirlenmesi

(Paydaşlar: Üniversite, KUDAKA, Sektörde faaliyet gösteren firmalar, Kültür ve Turizm il  Müdürlüğü, TKDK,TSO, )

11.11.2016 Cuma günü Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Başarı Üçgeni Projesi kapsamında çalışmalar yapmak üzere Üniversite Ekibi saat 15.00 de toplandı. Toplantının gündemi  04.11.2016 tarihinde görüşmeler neticesinde belirlenen öncelikler değerlendirildi. İlimiz için birinci öncelikler tekrar değerlendirildi.

1.Perlitten katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin çıkarılması

 

2.Tarıma dayalı ihtisas organize seracılık bölgelerinin oluşturulması- Seracılık için organize ihtisas bölgesi oluşturulması

 

3.Endemik bitkilerin endüstriyel ürünlere dönüştürülmesi

 

4.Doğal afetlere yönelik teknolojik çözümler geliştirilmesi

 

5.Her Alanda Eğitim ve Bilgilendirme Seminerleri 

 

6.Turizm Destinasyonu belirlenmesi (Ergan Dağı Odaklı Alternatif Turizm Faaliyetlerinin (Doğa Turizmi, Yamaç Paraşütü, Dağcılık, Termal Turizm vb.) Belirlenmesi

 

Birinci öncelikler içinde yer alan Perlitten Katma Değeri Yüksek Teknolojik Ürünlerin Çıkarılması konusunda bu sektörde faaliyet gösteren Persan Firmasına ziyaret yapıldı. Görüşme sonucunda PERSAN firmasının üniversitemizden talepleri ve verdiği bilgiler:

 • AR-GE çalışması yapılmalı bu manada üniversiteden yardım talep ediyoruz
 • Perlitin çok fazla kullanım alanı var teknik yönden üniversiteden yardım talep ediyoruz
 • Perlit 800-1000 derece sıcaklıkta patlatılarak 20 misli hacmi artırılır.
 • ODTÜ yapılan çalışmasında beton asfalt yapımında kullanılması uygun olduğu çıktı
 • Binaların mantolamasında kullanılmalı.
 • Çatılarda kullanılan kiremitler soğuğa dayanıklı olmadığından -40 derece soğuğa mukavemeti olan dünyada örneği olmayan perlit kiremit yaptık

toplantıda görüşüldü.

Bu alanda bir ziyaret daha ileriki tarihte gerçekleştirilecek ve bu konuda Üniversite-Sanayi ekibi oluşturulacaktır.

Diğer birinci önceliğimiz olan ‘’Tarıma dayalı ihtisas organize seracılık bölgelerinin oluşturulması’’ konusunda Prof. Dr. M. Fatih ERTUGAY İlerleyen günlerde Tarım İl Müdürlüğü İle bu alanda görüşmeler yapması amacıyla görevlendirildi. Görüşmeler yapıldıktan sonra konun tekrar gündeme alınmasına karar verildi.

Birinci önceliklerimiz içersinde yer alan  ‘’Endemik Bitkilerin Endüstriyel Ürünlere Dönüştürülmesi’’ konusunda Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya ve Biyoloji bölümünden akademisyenler ile görüşülerek toplantı yapılması kararlaştırıldı.

 

Başka bir öncelik alanı olan ‘’Turizm Destinasyonu Belirlenmesi’’ alanında turizm MYO, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Genlik Spor İl Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile konu halkında görüşmek üzere ilerleyen günlerde toplantı yapılması kararı verildi

Diğer bir öncelik olan ‘’Doğal afetlere yönelik teknolojik çözümler geliştirilmesi’’ konusunda da Prof. Dr. Adnan ÖZEL bu alanda uzman diğer üniversitelerle görüşmeler yapıp daha sonraki toplantıda bilgiler vermesi kararlaştırıldı.

Önceliklerden bir diğeri olan ‘’Her Alanda Eğitim ve Bilgilendirme Seminerleri’’  kapsamaında Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi ile görüşülerek İhtiyaç duyulan alanlarda sertifikalı eğitimler düzenlemesi hususunda çalışmalar yapılması görüşüldü.

 

 

Daha önce görüşülecek konular kapsamında olan ‘’Yenilikçi Yaklaşımların Bakır İşlemeciliğinde Hayata Geçirilmesi’’  konusu Birinci Öncelikler arasına alınması karalaştırıldı. Bu konuda yapılabilecek çalışmalar ve özellikle (Erzincan maskotu: Cimin Üzümü, Ters Lale Yamaç Paraşütü vb. ) konularında Doç. Dr. Orhan TAŞKESEN ile görüşmeler yapılmasına karar verildi.

TUTANAK 

17.11.2016 Cuma günü Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Başarı Üçgeni Projesi kapsamında çalışmalar yapmak üzere Üniversite Ekibi saat 16.00 de toplandı. Toplantının gündemi 11.11.2016 tarihinde görüşmeler neticesinde belirlenen öncelikler değerlendirildi. İlimiz için birinci öncelikler tekrar değerlendirildi.

1.Perlitten katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin çıkarılması

2.Tarıma dayalı ihtisas organize seracılık bölgelerinin oluşturulması- Seracılık için organize ihtisas bölgesi oluşturulması

3.Endemik bitkilerin endüstriyel ürünlere dönüştürülmesi

4.Doğal afetlere yönelik teknolojik çözümler geliştirilmesi

5.Her Alanda Eğitim ve Bilgilendirme Seminerleri 

6.Turizm Destinasyonu belirlenmesi (Ergan Dağı Odaklı Alternatif Turizm Faaliyetlerinin (Doğa Turizmi, Yamaç Paraşütü, Dağcılık, Termal Turizm vb.) Belirlenmesi

Turizm Destinasyonu belirlenmesi (Ergan Dağı Odaklı Alternatif Turizm Faaliyetlerinin (Doğa Turizmi, Yamaç Paraşütü, Dağcılık, Termal Turizm vb.) Belirlenmesi

 

Paydaşlar: Üniversite(Turizm ve Otelcilik MYO,Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm il  Müdürlüğü,  KUDAKA, Sektörde faaliyet gösteren firmalar TKDK,TSO, )

 

Öneriler;

 1. Bölgesel insan kaynakları
 2. Potansiyel konular ve projelendirme imkânları
 3. İşbirliktelik imkânları ve paydaşlar
 4. Bölgeyi kalkındırma imkânları ve yenilikçi yaklaşımlar
 5. Muhtemel ürün, marka, kabiliyet, teknoloji vs. geliştirme

 

Bunların yapılabilmesi için:

 1. Çalışma guruplarının oluşturulması
 2. Stratejik planlama yapılması
 3. Kısa, orta ve uzun dönemli yol haritalarının çıkarılması
 4. Araştırma-inovasyon-ticarileştirme kabiliyetlerinin oluşturulması
 5. Fonla mekanizmalarının kurulması

 

Endemik bitkilerin endüstriyel ürünlere dönüştürülmesi

Paydaşlar: Üniversite (Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya ve Biyoloji bölümleri), İl Özel İdaresi, Erzincan TSO, Sektörde üretim yapan ve yapabilecek firmalar, İŞKUR, Tarım İl Müdürlüğü, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, TKDK, ZO, KOSGEB

23.11.2017  Perşembe günü Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Başarı Üçgeni Projesi kapsamında çalışmalar yapmak üzere Üniversite Yönetimi ve Tarım Gurubu ekibi saat 16.00 de toplandı. Toplantının gündemi Erzincan ilinin tarım potansiyelnin Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği çerçevesinde ele alınmasıdır.

 

Rektör Prof. Dr. İlyas ÇAPOĞLU;

 

Kamu Sanayi Üniversite İşbirliği her yıl toplantılar düzenlediği gibi bundan sonrada yapılacak çalışmalar  toplantılar düzenleyecektir.Erzincan ili için tarım önemli olduğundaN BU ALANDA NELER YAPILABİLİR hammadde potansiyeli olan bölgesel kalkınmaya neler katabilir.Tarım il Müdürlüğü ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Çevre Üniversitelerden destek alarak ilimizde neler yapılabilir.Bu çalışma gurububu alanda ufuk açabilecek projeler ürwetmesi için çaluışmalar yürütülecektir. Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği çerçevesinde yapılan çalıştaylarda somut başlıklar belirlendi.Tarım ile ilgili belirlenen  somut başlıklar da çalıştaylarda ortaya çıkarıldı.

 

Prof. Dr . Fatih ERTUGAY  Tarım ile ilgili belirlenen somut başlıklar

 

1.Tarıma dayalı ihtisas organize seracılık bölgelerinin oluşturulması- Seracılık için organize ihtisas bölgesi oluşturulması

 

Murat

 

Tarım İl Müdürlüğü bu bağlamda bir çalışma yürütmrektedir.

Tarım İl Müdürü Organize Sera Bölgesi bağlamında Bakanlığımıza proje Sunuldu.Bakanlık organize sera bölgesini kuracağımız bölgede bulunan suyun sıcaklığı ve suyun debisi ile ilgili çalışmalar yürütmektedir.Suyun debisi ve sıcaklığı yeterli ise termal kaynağın olduğu Ekşisu bölgesine Organize sera bölgesi kurulacaktır.

 

Prof. Dr . Fatih ERTUGAY

 1. Çiftçilerin süt soğutma tanklarının verilmesi ve süt nakil sistemin oluşturulması

 

Birol Karadoğan

 

Aslında ilimizde süt işleme tesisi kurulabilir mi bu potansiyel ilimizde mevcuttur. Süt, işleme tesisi kurulursa süt üretimi daha da artırılabilir. Üretimin en önemli ayağı pazarlamadır.Ürünün pazarlama kabiliyetinin artırılması ürün miktarının artırılması ile pareleldir.

 

 

Prof. Dr . Fatih ERTUGAY

 

 1. Çiftçilere Tarımsal konularda eğitimler verilmesi

 

Tarım İl Müdürü

Çiftçilere Tarımsal konularda eğitim verilebilmesi için Üniversitemiz Sürekli eğitim merkezi ile ortak SODES projesi sunuldu.Sodes projesi sonucunda Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezinde 4 farklı dalda çiftçilere eğitim verilmesi planlanmaktadır.                               

 

 

 

Prof. Dr . Fatih ERTUGAY

 1. yaylalara yol düzeenlemesi

 

Tarım il Müdürü

 

Biz yüksek rakımlı meraların( Yayla) uzun yıllar kiraya verilecek şekilde düzenlem yapmaktayız.Uzun yıllar kiralama ile kiralama yapan müteşebbis tarafından yolların yapılması planlanmaktadır.Uzun yıllar kiralama ile müteşebbis yol yapımını özel idare ile birlikte istekli olarak yürütecektir.

 

 

Prof. Dr . Fatih ERTUGAY

 

 1. Tulum peynirinin bir dünya ürünü (Avrupa Coğrafik İşaret) haline dönüştürülmesi (Ticaret Sanayi Odası , Peynir üreticileri)

Coğrafik işafreti yerel bazda herkes alabirlirken biz bunu ulusklararası boyutta (Avrupa) coğrafik işareti olması önemlidir.Avrupa deride tulum peynirinin pazarlanmasını kabul etmiyor.Bunun için farklı  ambalajlama sistemleri düşünülmektedir.

 

Rektör Prof. Dr. İlyas ÇAPOĞLU;

 

Tulum peyniri üzerine çalışılmalı.Biz peynir üzerine  çalışaramalar yaparak markalaşarak avrupaya açılabiliriz. Bunun yolunu açacak çalışmalar yapmalıyız.

 

Tarım il Müdürü

 

Geçen yıl Tulm çalıştayı İlimizde düzenlendi ve bu konuyla ilgili fikirler görüşüldü.Çalıştay raporlarından faydalabaniliriz.

 

 

Rektör Prof. Dr. İlyas ÇAPOĞLU;

Fransanın  200 çeşit peynirini markalştırmıştır. Biz bunu başarmalıyız.erzincan Tulum peyniri bir değer ise bizde bunu çalışıp markalaştırmalıyız.Avrupaya da pazarlayabileceğimiz peynir konusunu çalışacak bir öğretim elemanı Üniversitemiz Gıda Mühendisliği bölimünde yetiştireceğiz.

 

 

Erzincanın Tarımı Hakkında Fikirler

 

 

Birol KARADOĞAN

 

Üzümlü Bölgesinde Ahıska Türkleri için sera Projesi teklifi sunduk.57 sera 57 kişiye (her sera alanı 1250 m) verilecek.Bu 57 kişi  seracılık üzerine eğitebilmek için İŞKUR aracılığı ile eğitim projesi sunuldu.

 

Organize seracılık bölgesi ve Ahıska Türkleri için yapılacak seralar faaliyete geçtiğinde ilimiz önemli bir sebze potansiyeli yakalayacaktır.Buda ilimizde yetişen sebzelerin pazarlamasını kolaylaştıracaktır.

 

Tarım İl MÜDÜRÜ

 

Tarım Reform Genel MÜDÜRÜ  geçtiğimiz hafta ilimize geldi arazi toplulaştırma işlemini başlattık arazi toplulaştırma işlemi tamamlanan alanlarda tarla içi sistemleri başlatacağız.

 

Fatih ERTUGAY

 

Erzincan da Tulum peyniri fesivali düzenlenebirli yıllık olarak Sonbahar mevsiminde tekrarlanabilir.

 

Rektör Prof. Dr. İlyas ÇAPOĞLU;

Tarım il Müdürlüğü bu konuda öncülük yapıyor ise ortak olarak Peynir festivallerini birlikte düzenleyelim.

 

Birol KARADOĞAN

 

Üzümlüde üzüm festivali her yıl düzenleniyor.

 

Tarım il Müdürü ve Üniversite arasında düzenlenecek olan tarımsal eğitim projesine bizde kurumsal olarak destek verebiliriz.

 

Kurumumuz olarak seracılıkla ilgili sunulan projeleri önemsiyoruz burada üretilecek sebzelerin pazarlanması için bir oluşum ( Birlik, Kooperatif vb) kurulabir ve pazarlanması sağlanabilir.

 

 

Rektör Prof. Dr. İlyas ÇAPOĞLU;

 

Üreticiden bir şekilde ürünler temin edilerek bir şekilfde pazarlama yapılabilir.Ancak paketleme ve sistemli olarak pazarlama yapılırsa üreticilerin daha çok kazanç sağlamasına katkıda bulunur.

 

 

Birol KARADOĞAN

Pazarlama da amblaj çok önemlidir.

Kurum olarak tarımsal alanlar ile ilgili bölge çiftçisine eğitimler verdik.Ancak ilimiz dışından Gümüşhaneden eğitimlere katılım olur iken ilimizden katılım daha az olmaktadır.

 

 

Tarımj İl Müdürü

 

Meyvecilik ile ilgili bir çalışma kurum olarak başlattık.Kemah bölgesine  1500 dekar elma armut kiraz bahçesi kuralım dedik ancak arazi toplulaştırması olmadığından hisse saysısı fazlalığından dolayı başarılamadı.

 

Meyve üretimi nekadar fazla olursa pazarlama hem kolaylaşacak hemde fiyat olarak daha yüksek rakamlarda pazarlanacaktır.

 

Kuru fasülye si olarak ergan fasülyesi tescile alındı bölge için en verimli tür belirlendi.deneme ekimleri yapıldı.

 

Özellikle erzincanın çayırlı ve Tercan ovalarında patates ekimi yapılıyor ancak pazarlama ağı eksikliği bulunmaktadıor.

 

 

Rektör Prof. Dr. İlyas ÇAPOĞLU;

 

Belirlenen başlıklar la ilgili alanlarda eksikleirmiz nedir.Burda en önemli sorunumuz bölge çiftçisinin görmeden ikna olma kabiliyetinin zayıf olmasıdır.çiftçileirn verilen eğitimlere isteksiz olacağı düşünülerek çalışmalar yürütmeliyiz.

 

Prof. Dr. Adem BAŞIBÜYÜK

İlimizde yapılan eğitimlere bölge çiftçisinin ilgisiz olmasının nedeni çiftçi profilinden mi kaynaklanmaktadır. Başka illerden verilen eğitimlere katılımlaqr var iken ilimizden neden  katyılım azdır.

 

 

 

Tarımj İl Müdürü

 

Erzincanda meyvecilik yapanlar daha çok amatör olarak meyvecilik yapıyor.Meyvecilik yapanların büyük bir kısmı memurlar olup boş zamanlarında meyvecili yapmaktadırlar.İlimizde daha çok kapama bahçeleri yapılmalıdır.

 

 

İlimizde büyükbaş hayvancılığın geliştiği kesindir.Son yıllarda ithal kültür ırkı ilimize gelmektedir.Bu ırkların gelmesi ile süt verimi fazlalştı.Kurumumuzda 12 veteriner olup bu veteriner hekimlerimizin ilimzde gitmedikleri ,işiletme bnulunmamaktadır.İşletmelerdeki her türlü aşıları yapmaktadırlar.

 

 

 

Rektör Prof. Dr. İlyas ÇAPOĞLU;

Bu bölgede bulunan büyükbaş  ve küçükbaş hayvan türleri belirlendimi? Hangi tür hayvanlar bölge için daha avantajlıdır.Bu belirilendimşi

 

 

 

Tarımj İl Müdürü

 

İliizde yıllardır ıslakh  çalışmaları ile melez ırklar ( montofon melez, simental melez, holstain melez) oluşturulmıuştur.Bu melez ırklar bölge için avantajlı ırklardır.

 

 

 

 

 

 

Rektör Prof. Dr. İlyas ÇAPOĞLU;

Cazibe merkezleri çerçevesinde yatırımcıların ihtiyaçlarına göre planlama yapılmalı.İlimizde yatırm yapacak yatırımcılara her alanda destek olmalıyız.Burda yatırımcılar yılgınlıklar yaşamamalıdır.

 

 

Prof. Dr. Abdülkadir ÇOBAN

 

İlimizin markalaşmış ürünleri bu çalışmalarda mutlaka ele alınmalıdır.Mesela Üzüm peynir vb. gibi

 

 

 

Birol KARADOĞAN

 

İlimizde üzüm üretii baran sisteminde üretilmelkte bu sistemde dekara 650-700 kg alınırken biz yaptığımız çalışmalar ile tele aldığımızda 1500 kg olmaktadır.Bu tele alma sistemini çiftçilere önemkteyiz Üzümlde bir kısım baran sistemi olan bağlar üzerine tele alma sistemi kurulmuştur.

 

 

 

Prof. Dr. Abdülkadir ÇOBAN

 

Şehrin sebze fide ihtiyacını ilimizde üretimi yapılarak sağlanmalıdır.Şehrin 20 milyon fide ihtiyacı var iken üretimi yapılan miktar 7 milyon kadardır.Biz bu rakamı 20 milyona nasıl çıkarabiliriz.

 

 

Daha önce üzümlüde MYO olarak Pazarlam noktasında migros ile görüşüldü zincir oluşturulması konuşuldu.Migros yetkililerinin bu pazarlama ağıonda isteklerimiz ( Sebze meyve potansiyeli) karşılanırsa biz varız cevabı alındı.daha sonra üzümlü belediyesi ile görüşüldüğünde belediyenin bu potansiyeli karşılayamayacağı cevabı alındı.Burda üretim yapılan ürünlerin market zincir leri ile görüşülerek pazarlama stratejisi belirlenmelidir.Bu tarım gurubu adını koyacağı bir ürün çalışmalıdır.

 

 

 

Rektör Prof. Dr. İlyas ÇAPOĞLU;

Tercan ve çayırlı ovalarında iklim şsrtlarına göre ürünler belirilenip çalışmalar yapılmalıdır.

 

 

 

 

Tarımj İl Müdürü

 

Biz özellikle meyvecilik ve sebzecilik alanında havza bazlı çalışmalar yapılmalıdır.Güney ilçelerde meyve kuzey ilçelerde sebzecilik ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır.Kurum olarak bu yıl 500 dekar meyve bahçesi düzenlenecektir.

 

 

 

Rektör Prof. Dr. İlyas ÇAPOĞLU;

Bir sonraki çalışmalarda bölgesel alanlar belirlenmelidir.Havza bazlı çalışma başlatılmalıdır.

30.11.2016 Çarşamba günü Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Başarı Üçgeni Projesi kapsamında çalışmalar yapmak üzere Üniversite Ekibi saat 10.00 de toplandı. Toplantının gündemi 18.11.2016 tarihinde görüşmeler neticesinde belirlenen birinci önceliklerin guruplarını oluşturmaktır.

 1. “Perlitten Katma Değeri Yüksek Teknolojik Ürünlerin Çıkarılması” önceliği için;

 

 1. Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği Bölümünden bir Öğretim Üyesi
 2. Üniversitemiz Makine Mühendisliği Bölümünden bir Öğretim Üyesi
 3. Üniversitemiz Kimya Bölümünden bir Öğretim Üyesi
 4. PERSAN İşletmesinden bir mühendis

 

ile çalışma gurubuna katılması kararlaştırıldı. Bu konuda Prof. Dr. Adnan ÖZEL PERSAN firması ile yapılan görüşmede perlitle ilgili çalışmaların ortak yürütülmesinin daha faydalı olacağını belirtmiş konuyla ilgili firma ile görüşmelerin devam edeceğini bildirmiştir.

 

 

 1. “Tarıma Dayalı İhtisas Organize Seracılık Bölgelerinin Oluşturulması” önceliği için;

 

 1. Dr. M. Fatih ERTUGAY
 2. Doç. Dr. Muharrem GÜNEŞ
 3. Öğretim Görevlisi Halil İbrahim ÖZTÜRK
 4. Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünden bir kişi
 5. Tarım İl Müdürlüğünden bir kişi
 6. İşletmeci Fikri CANBABA

 

Prof. Dr. M. Fatih ERTUGAY Tarım İl Müdürlüğü ile görüşüldüğünü organize sanayi bölgesi için 500 dönümlük bir alan gerektiğinin Tarım İl Müdürlüğü tarafından kendilerine aktarıldığını bununla ilgili çalışmaları ise devam ettiğini ifade etmişlerdir.

 

 

 1. “Doğal Afetlere Yönelik Teknolojik Çözümler Geliştirilmesi” önceliği için;

 

Prof. Dr. Adnan ÖZEL Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyeleri ile görüştüklerini çalışmaların devam edeceğini, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fahriye AKAR’ ın bu ekiple çalışmalara katılacağını belirttiler.

 

 

 1. ‘Her Alanda Eğitim ve Bilgilendirme Seminerleri’ önceliği için;

 

Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yrd. Doç. Dr. Tevhit KAHRAMAN ile görüşülerek ihtiyaç duyulan her sektörle ilgili eğitimlerin belirlenmesi ve eğitimlerin Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından planlanması kararlaştırıldı.

 

Bugün oluşturulan guruplar

 

 1. Perlitten Katma Değeri Yüksek Teknolojik Ürünlerin Çıkarılması
 2. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Seracılık Bölgelerinin Oluşturulması
 3. Her Alanda Eğitim Ve Bilgilendirme Seminerleri
 4. Doğal Afetlere Yönelik Teknolojik Çözümler Geliştirilmesi

 

Öncelikleri için oluşturulan çalışma gurupları ile 15 gün sonra görüşülmesine, daha önce oluşturulan;

 

 1. Endemik bitkilerin endüstriyel ürünlere dönüştürülmesi
 2. Turizm Destinasyonu belirlenmesi (Ergan Dağı Odaklı Alternatif Turizm Faaliyetlerinin (Doğa Turizmi, Yamaç Paraşütü, Dağcılık, Termal Turizm vb.)) Belirlenmesi

öncelikleri için ise 1 hafta sonra değerlendirmelerde bulunmak üzere toplanılmasına karar verildi.