EÜBAP 2014 YILI 1. DÖNEM KABUL EDİLEN PROJELERİN LİSTESİ

PROJE NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJENİN ADI

 

KABUL EDİLEN BÜTÇE
EGT-E-140414-0069 Yrd. Doç. Dr. Mukadder HORASAN Aşçılık Uygulama Mutfağı   80.000 TL
FEN-A-210514-0070 Doç. Dr. Ali KANDEMİR Türkiye Endemiği 2 Takson Üzerine [Gladiolus halophilus L. (Iridaceae) ve Tanacetum alyssifolium (Bornm.) Grierson (Asteraceae) ] Morfolojik, Anatomik, Karyolojik ve Moleküler Çalışmalar  24.400 TL
EGT-A-210514-0071 Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÖZNÜLÜER Yüzeydeki Figürler

 

10.000 TL
SAG-A-210514-0072 Yrd. Doç. Dr. İsmail DEMİRYILMAZ Deri ve Gastrointestinal Sistem Papillomatöz Lezyonlarında HPV Etkisine ve/veya Bunun Tiplendirilmesinde İmmunohistokimyasal ve PCR İle Bakılması 20.000 TL
SAG-A-210514-0073 Yrd. Doç. Dr. Cebrail GÜRSUL İnguinal Hernia Vakalarında Kanda ve Dokuda Bazı Metalloproteinaz ve İz Element Düzeylerinin Araştırılması 15.000 TL
SAG-A-210514-0074 Yrd. Doç. Dr. Cenk NAYKI Endometrial Patolojiler ve Oksidatif Stres İlişkisi

 

9.000 TL
EGT-A-210514-0075 Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN 36-66 Aylık Çocukların Kalem Kullanma Becerilerinin Betimlenmesi  10.000 TL
FEN-A-210514-0076 Yrd. Doç. Dr. Sevgi SEVSAY Ahmediye Gölü (Erzincan) ve Çevresinin Trombidioid Akar (Acari: Trombidioidea) Faunasının Belirlenmesi 9.500 TL
FEN-A-210514-0077 Yrd. Doç. Dr. Funda AKAR Raspi ve Arduino ile Bilgisayarlı Uygulamalar

 

9.000 TL
FEN-A-210514-0078 Yrd. Doç. Dr. Mustafa KORKMAZ Refahiye (Erzincan) Çevresinin Etnobotanik Özellikleri 10.650 TL

 

FEN-A-210514-0079 Yrd. Doç. Dr. Sibel MORKOÇ KARADENİZ Ta2O5-WO3-V2O5 Kompozit Elektrokromik Filmlerin Üretilmesi ve Elektrokromik Özelliklerinin Belirlenmesi  60.000 TL
SAG-A-090614-0080 Yrd. Doç. Dr. Paşa ULUĞ Myomlarda ve Normal Myometrial Dokuda MiR200a, MiR-21 ve Let-7a  12.000 TL
FEN-A-090614-0081 Yrd. Doç. Dr. Özge ZENCİR 

 

Erzincan İli Gökkuşağı Alabalığı İşletmelerinin Sosyo-kültürel ve Ekonomik Analizi 5.000 TL
SAG-A-090614-0082 Yrd. Doç. Dr. Ümit ARSLAN NAYKI FSHR Gen Polimorfizmi ve PCOS Arasındaki İlişkinin İncelenmesi  14.000 TL
SAG-A-090614-0083 Yrd. Doç. Dr. Şenol BİÇER Deneysel Rat Modelinde Ozon Tedavisinin İleostomi Dermatiti Tedavisindeki Yeri 15.000 TL
EGT-A-090614-0084 Yrd. Doç. Dr. Güntay TAŞÇI Türkiye ve Almanya’daki Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi 3.000 TL
FEN-A-090614-0085 Prof. Dr. Ayhan ÇELİK Hidrofobik Kaplamaların Üretimi

 

30.000 TL
SOS-A-090614-0086 Yrd. Doç. Dr. Hüsrev AKIN Celâl Sâhir Erozan’ın Manzum ve Mensur Eserlerinin Tespiti ve Latin Harflerine Aktarılması 5.250 TL
FEN-A-090614-0087 Yrd. Doç. Dr. Salih MUTLU Nepeta Meyeri Bitkisi Esansiyel Yağları İçerisindeki Trans-Pinocarveol Kimyasalının Biyoherbisidal Potansiyelinin Belirlenmesi 31.000 TL
FEN-A-090614-0088 Yrd. Doç. Dr. Deniz ALTUN ÇOLAK ZnOTiO2 Nanokompozitinin Drosophila Melanogaster’in Gelişimi Üzerine Olası Toksik Etkilerine Karşı Oleuropein’in Koruyucu Rolünün Belirlenmesi 15.000 TL
SOS-A-090614-0089 Yrd. Doç. Dr. Ömer GEDİK 14 Aralık 1995 Tarihinde Kabul Edilen Dayton Antlaşması ile Oluşturulan Hükümet Biçiminin Bosna Pratiğindeki Sorunları ve Çözüm Önerileri 11.000 TL
SAG-A-300614-0090 Yrd. Doç. Dr. Aytekin ÇIKMAN Erzincan Yöresinde Hayvancılık İle Uğraşan Kişilerde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Lyme Hastalığı ve Q Ateşinin Seroprevelansı 20.000 TL
SOS-C-YLP-300614-0091 Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÜNGÖR Otlukbeli İlçesi Yüzey Araştırmaları Projesi 10.000 TL
EGT-A-300614-0092 Yrd. Doç. Dr. Vedat KARADENIZ Erzincan Üniversitesi Sayısal Harita Kütüphanesi 6.000 TL
SOS-A-300614-0093 Yrd. Doç. Dr. Filiz KIRBAŞOĞLU Erzincan İli ve Çevresindeki Alevilerin İnanç Sistemleri, Dinsel ve Geleneksel Yaşam Tarzları 10. 000 TL
EGT-A-300614-0094 Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan YILMAZ Türkiye ve Kazakistan`daki Ortaokul ve Lise Dil ve Edebiyat Programlarının Karşılaştırılması 25.000 TL
SOS-A-300614-0095 Yrd. Doç. Dr. Özlem BEKTAŞ ÖZTAŞKIN Barış Eğitiminin Kapsamı, Teorisi ve Uluslararası Barış Eğitimi Politikaları 8.000 TL
FEN-A-300614-0096 Doç. Dr. Çetin DOĞAR Çevre Dostu “Yeşil Teknoloji” Kullanarak Gümüş Nitrat Nanopartiküllerininin Hazırlanması ve Karekterizasyonunun Belirlenmesi 22.000 TL
EGT-A-300614-0097 Doç. Dr. Mehmet BEKDEMİR Hizmet-içi Eğitimin Öğretim Elamanlarının Akademik Öz-yeterlik İnançları ve Tutumlarına Etkisi 40.000 TL
FEN-A-300614-0098 Yrd. Doç. Dr. Serdar BURMAOĞLU Biyolojik Aktif Bazı Dihidrokalkon Yapılı Doğal Ürün Analogların Sentezleri Ve Onların Antioksidan, Sitotoksik Aktivitelerinin İncelenmesi. 12.000 TL
FEN-A-300614-0099 Yrd. Doç. Dr. Murat GÜLNAHAR Ag/n-InP Schottky Kontak Yapının Sıcaklığa Bağlı Akım-Gerilim (I-V) ve Kapasite-Gerilim (C-V) Karakteristiklerinin İncelenmesi 20.000 TL
SAG-A-300614-0100 Yrd. Doç. Dr. Esra DILEK Deneysel Olarak Ülser Oluşturulan Ratlarda Maclura pomifera Bitkisinden Saflaştırılan Maddenin Anti-ülser ve Antiinflammatuvar Etkilerinin Araştırılması 40.000 TL
FEN-C-YLP-300614-0101 Yrd. Doç. Dr. Cihan TOPCU Karbonat (CO32-) Seçici Elektrot Geliştirilmesi, Maden Suyu Örneklerinde Karbonat Ölçümü İçin Uygulanması 30.000 TL
FEN-A-300614-0102 Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇOLDUR Pb2+ Baskılanmış Polimer Sentezi ve Pb2+ Seçici Elektrot Yapımında Kullanımı 70.000 TL
SAG-A-300614-0103 Yrd. Doç. Dr. Eser AĞGÖN Ekstrem Sporların (Rafting ve Yamaç Paraşütü) Bazı Fiziksel, Fizyolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkileri 35.000 TL
FEN-A-300614-0104 Yrd. Doç. Dr. Engin KILIÇ Toprak kökenli Entomopatojenik Fungusların İzolasyonu, Tanısı ve Biyopestisit Olma Potansiyellerinin Araştırılması 32.000 TL
EGT-E-300614-0105 Prof. Dr. Mustafa Fatih ERTUGAY Moda Tasarımı Programının Atölye Alt Yapısının Kurulması  30.000 TL
EGT-E-300614-0106 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Hanifi AYSÖNDÜ Mimari Dekoratif Sanatlar Programı Seramik ve Çini Atölyesi  20.000 TL
FEN-A-300614-0107 Prof. Dr. Salih DOĞAN Erzincan Ev Tozu Akarlarının Belirlenmesi ve Alerjik Astım ve Alerjik Rinit ile Olan İlişkisi  150.000 TL
FEN-E-300614-0108 Yrd. Doç. Dr. Özgü BAYRAK  Makine Mühendisliği Bölümü Öğrenci Laboratuvarlarının Kurulması 100.000 TL
SAG-E-300614-0109 Prof. Dr. Yücel KADIOĞLU Eczacılık Fakültesi Farmasötik Bilimler Öğrenci Laboratuvarının Kurulması  100.000 TL
FEN-E-300614-0110 Yrd. Doç. Dr. Cemalettin ALP Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı Kapsamında Laboratuvar Kurulumu  50.000 TL
FEN-E-300614-0111 Doç. Dr. Murat ÇANKAYA Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuarının Kurulumu ve Modernizasyonu 55.000 TL
SAG-A-300614-0112 Yrd. Doç. Dr. Mukadder SUNAR El Bileği Kemikleri: Üç Boyutlu Rekonstrüksiyon, Fotorealistik Görüntüleme ve Fiziksel Modelleme 7.000 TL
FEN-A-270814-0113 Yrd. Doç. Dr. Burcu BOZKURT ÇIRAK Erzincan İlindeki Bazı Jeotermal Su Kaynaklarının Belirlenmesi ve Araştırılması  116.000 TL
FEN-A-270814-0114 Yrd. Doç. Dr. Fatma Nur TUZLUCA Sıçratma Tekniği İle Süperkapasitör Malzemelerin Üretimi ve Karakterizasyonu 50.000 TL