Erasmus Staj Yabancı Dil Sınavı
27 Nisan 2016 Çarşamba günü
Mühendislik Fakültesi, C2 106 Nolu salonda
Yazılı Sınav: 10.00 Sözlü Sınav:13.00’da yapılacaktır.

sınava girecek öğrencilerin isim listesi ektedir.