Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kaya tarafından hazırlanan “Erzincanlı Son Devir Osmanlı Uleması” ve “Osmanlı Devri Erzincan Vakfiyyeleri” kitapları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yayınlarından çıktı.

Üniversitemizin 3. yayını olan “Erzincanlı Son Devir Erzincan Uleması” isimli kitap, 1850-1923 yılları arasında yaşamış ve Osmanlı Devleti’nde din hizmetleri ile eğitim alanında hizmet vermiş kişilerin resmi belgelere dayalı olarak biyografilerinden oluşmaktadır. Osmanlı Devleti’nin din hizmetleri ile eğitim yapısını Erzincan örneği üzerinden anlamaya yardımcı olacak bir çalışma özelliğini taşıyan eser, alanında birçok yeni çalışmaya temel oluşturma özelliğiyle ön plana çıkıyor.

Üniversitemizin 4. yayını olan “Osmanlı Devri Erzincan Vakfiyyeleri” eserde ise Osmanlı döneminde Erzincan’da kurulmuş vakıfların, vakıf senetlerinin Osmanlıca orijinalleri ile günümüz Türkçesine çevirilerinden oluşmuş bir çalışma. Osmanlı Döneminde Erzincan’da kurulmuş olan 80 vakfın vakfiyyeleri hakkında detaylı bilgiler içeren eser sayesinde, Erzincan’ın ekonomik yapısı, coğrafyası, sosyal durumu ve toplum yapısı hakkında bilgi edinmek mümkün olacaktır.

Yayınlara ulaşmak için aşağıdaki linkleri tıklayınız.

http://www.ebyu.edu.tr/wp-content/uploads/2017/12/ErzincanUlemasi.pdf

http://www.ebyu.edu.tr/wp-content/uploads/2017/12/ErzincanVakfiyyeleri.pdf