Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı ve Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavları Yalnızbağ Yerleşkesinde, ilgili fakülte binasında yapıldı.

İki aşamalı yapılan Resim İş Eğitimi (Resim Öğretmenliği) yetenek sınavlarının birinci aşamasında adaylardan “Canlı modelden desen” çizimi; ikinci aşamasında ise “İmgesel” hayalden resim yapmaları istendi. 121 adayın kayıt yaptırdığı Resim İş Eğitimi özel yetenek sınavlarında; adayların başarı durumlarına göre 40’ar kişilik asil ve yedek listeler oluşturulacak ve asil listeye girmeyi başaran 40 aday, kesin kayıt hakkı kazanacaktır. 89 adayın kayıt yaptırdığı Müzik Eğitimi Öğretmenliği yetenek sınavı ise iki günü sürdü. Sınavın ilk gün gerçekleştirilen birinci aşamasında, adayların Çok Sesli Ezgi, Ritim Tekrarları ve Deşifre (nota okuma) becerileri; ikinci gün yapılan son aşamasındaysa Dikte (nota yazma), ses ve enstrüman performansları ölçüldü. Adayların sınavdaki başarı durumlarına göre, 40’ar kişilik asil ve yedek listeler oluşturulacak ve asil listede yer almayı başaran 40 aday, kesin kayıt hakkı kazanacaktır. Sınav sonuçlarının 5 Eylül 2016 tarihinde Üniversitemiz web sitesinden duyurulması bekleniyor.

(EÜ-02.09.2010)