Üniversitemizde görev yapan Akademik Personele aşağıda belirtilen miktarda lojman dağıtımı yapılacaktır.

 

Lojman Yeri :Sümer Lojmanları(Toki) No:50/5

M² : 120

Adet :1

Başvurabilecek Personel: Akademik Personel

 

Alınan başvuruların, 02.12.2016 cuma günü mesai bitimine kadar Rektörlük Yazı İşlerine EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.