ERUEK Yönergesi

Helsinki Deklerasyonu

Klinik Araştırmalar Yönetmeliği

YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi