Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı özel yetenek sınavları gerçekleştirildi.

Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilen ve 182 adayın katılımıyla yapılan Özel Yetenek Sınavı, iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. Sınavının ilk aşamasında adayların işitme, ezgi, sesi ayırt etme, ritim belleği, deşifre ve solfej becerileri ölçüldü. İlk aşamada başarılı olanların alındığı sınavın ikinci aşamasında ise ezgileri nota ile yazma, ses ve enstrüman   becerileri ölçüldü. Sınavlarda aldıkları puanlara göre yapılan değerlendirmeler sonucunda başarılı olan 40 aday, Müzik Öğretmenliğine girmeye hak kazandı.

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanı ve Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ersan Çiftçi, Üniversitemizi tercih eden adaylara, özel yetenek sınavında görev alan öğretim elemanlarına ve idari personele teşekkürlerini ifade etti.

Müzik öğretmenliğine asil listeden girmeye hak kazananların kesin kayıtları 03-07 Ağustos 2015 tarihleri arasında yapılacak. Sınavı asil listeden kazandığı halde kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek listeden adayların müracaat dilekçeleri 10-11-12- Ağustos 2015’te alınacak, bunlardan kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları ise 13-14 Ağustos 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

  (EÜ-28.07.2015)