TEKNOKENTLER NE İÇİN KURULDU VE ORALARDA NE YAPILIR?

Kanunun esas amacı kısaca Türkiye’de yıllardır eksikliği bilinen, büyük şirketlerce münferiden yapılan ama organize olamamış “yeni teknoloji araştırma ve geliştirme, yazılım, üretimde kalite ve standartların gelişimi, verimlilik artışı, üretim maliyetlerinin düşürülmesi” gibi konulara yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekmek ve bu alanlara yatırım yapmalarını temin etmektir.