Mevlana Değişim Programına YÖK kararı ile ders verebilecek personel katılabilir. Program, öğretim elemanları için sadece ders verme hareketliliğini kapsamaktadır. Dolayısıyla , Okutman, Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyeleri ders verme amacıyla programdan yararlanabilirler. Bir öğretim elemanı haftada en az 6 saat ders vermekle yükümlü olup programa minimum 1 hafta maksimum 3 ay katılabilirler. Bu süreler dışında programdan yararlanamazlar. Ders vermekle yükümlü olan öğretim elemanından gidilecek kurumun eğitim dilini etkin kullanması beklenmektedir. Eğitim Dili Türkçe olan üniversitelerin dışında kalan üniversitelere gidecek öğretim elemanı bu üniversitelerin eğitim dilini bildiğine dair belge sunması gerekmektedir. Bu belge, KPDS, ÜDS, YDS veya dengi bir sınavdan 70 veya dengi puan olması gerekir. Şayet bu belgeler yoksa üniversitemizin yapacağı, 4 farklı beceriye (Okuma, Konuşma, Dinleme ve Yazma) dayanan sınavdan 70 alması gerekir. Programa katılmaya hak kazanan personel 2547 sayılı kanunun 39. Maddesine uygun olarak görevlendirilir. Program sonunda değişime dair yaptığı çalışmaların bir nüshasını ve hibe ödemesi ile ilgili belgeleri bölüm koordinatörüne teslim eder.