16 Ocak 2009 tarihinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığına BROP (IPA) kapsamında bir adet proje sunulmuştur.
Proje İsmi:
Fırat Havzası Sucul Habitatı ve Canlıları Araştırma Merkezi (SU-C)
Euphrates Basin Watery Habitats Research Center (EBWATER-C)
Projenin Uygulanmasından Sorumlu Kuruluş:

Erzincan Üniversitesi Yukarı Fırat Havzası Araştırma ve Uygulama Koordinatörlüğü (YUFHAK)

(Proje Kabul Edilmemiştir)