18-19 Eylül 2015 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun ev sahipliğinde “Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı” düzenlendi. Toplantıya Üniversitemiz adına Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr Serap Uzuner Yurt katıldı.

Toplantıda başta Sağlık Hizmetleri MYO’ larına gereken önemin ve desteğin verilmesinin yanı sıra SHMYO’ larında program açma kriterlerinin gözden geçirilmesi ve standartların belirlenmesi, mevcut müfredatlarının gözden geçirilmesi ve standardizasyonu, akademik personel/eğitici durumunun gözden geçirilmesi, mevcut programların işleyişinde yaşanan sıkıntılar ve çözüm yolları, sağlık teknikerlerine olan gereksinimler gibi konular ele alındı. Ayrıca bu toplantının belli periyotlarda farklı üniversitelerin ev sahipliğinde sürekli yapılmasına karar verildi.