TAMAMLANAN PROJELER

 

PROJE NO

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

PROJENİN ADI

BİRİMİ

ALANI

TÜRÜ

 

09.01.01

 

Prof. Dr. Sedat YÖRÜK

Yeni Schiff Bazı Ligandlarının Sentezi Karakterizasyonu Ve Bu Ligandların Bazı Metal Komplekslerinin İncelenmesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Araştırma
 

09.01.02

 

Yrd. Doç. Dr. Sevgi SEVSAY

Erzincan İlinin Refahiye, Üzümlü, Otlukbeli, Tercan Ve Kemaliye İlçeleri Kadife Akarlarının Sistematik Yönden İncelenmesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Araştırma
 

09.01.03

 

Prof. Dr. Abdulkadir ÇOBAN

TauroursodeoksikolikAsitin (TUDKA) C. Elegans Yaşam Süresine Etkisinin İncelenmesi Eğitim Fakültesi Fen Münferit
 

09.01.04

 

Doç. Dr. Abdulkadir GÜL

Erzincan İlinin Tarihi Coğrafya Açısından İncelenmesi Eğitim Fakültesi Sosyal Araştırma
 

09.01.05

 

Doç. Dr.Rabia HACIHASANOĞLU

Erzincan İl Merkezindeki Sağlık Ocaklarına Başvuran Bireylerde Hipertansiyon, Farkında Olma, Tedavi Ve Kontrol Durumu Sağlık Yüksekokulu Sağlık Araştırma
 

09.01.06

 

 

Yrd. Doç. Dr. Arzu YILDIRIM

Zihinsel Engelli Çocukların Annelerine Verilen Eğitimin Annelerin Depresyon Düzeylerine Ve Aile İşlevlerine Etkisi Sağlık Yüksekokulu Sağlık Münferit
 

09.02.01

 

Prof. Dr. A. Ercan EKİNCİ

Çeşitli Depozisyon Teknikleri Kullanılarak Mikro Ve Nano Boyutta Tungsten Oksit İnce Filmlerin Depozisyonu Meslek Yüksekokulu Fen Münferit
 

09.02.02

Yrd. Doç. Dr. Özlem BEKTAŞ ÖZTAŞKIN 16-18. Yüzyıllar Osmanlı Devleti Kuzey Doğu Anadolu Kentlerinin Soyso- Ekonomik Durumu Refahiye MYO Sosyal Alt Yapı
09.02.03 Doç. Dr. Mehmet Dursun ERDEM Erzincan İli Ağızları Sözlüğü Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Alt Yapı
09.02.04 Prof. Dr. Recep POLAT Sılar Tekniği İle Büyütülen İnce Filmlerin Yapısal, Elektriksel ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi Eğitim Fakültesi Fen Alt Yapı
09.02.05 Doç. Dr. Ayhan CEYLAN Avrupa Birliği İle Hukuki Uyum Süreci Hukuk Fakültesi Sosyal Münferit
 

09.02.07

Prof. Dr. Ali KANDEMİR Erzincan Üniversitesi Bünyesinde Herboryum’un (Bitki Müzesi) Oluşturulması Fen Edebiyat Fakültesi Fen Münferit
09.02.08

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTAŞ Dutun Caenorhabditis Elgans Nikotinamid Nükleoid Transhidrogenazı (NNT) Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Eğitim Fakültesi Fen Münferit
09.02.09

 

Yrd. Doç. Dr. Yavuz KILAĞIZ Erzincan Baraj Kreti Üzerinde Uydu Teknolojisi GPS ve Yersel Ölçümler İle Deformasyon Ölçümü Meslek Yüksekokulu Fen Alt Yapı
 

09.02.10

 

Yrd. Doç. Dr. Osman ÇUBUK

Yeni Geliştirilmiş Çeşitli Killerin Kataliz ve Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Alt Yapı
10.01.06  

Prof. Dr. Adem BAŞIBÜYÜK

Erzincan Ovası ve Çevresinde Arazi Kullanımının CBS Tabanlı Analizi Eğitim Fakültesi Sosyal Münferit
10.01.07  

Yrd. Doç. Dr. Yunus AKALTUN

İnce Filimlerin Sılar Tekniği İle Büyütülmesi Yapısal, Elektriksel Ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi Meslek Yüksekokulu Fen Alt Yapı
10.01.08 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAYA Binalarda Isı Yalıtımının Enerji Tasarrufuna Etkisinin Termal Kamera İle İncelenmesi Meslek Yüksekokulu Fen Alt Yapı
10.01.09 Yrd. Doç. Dr. Murat GÜLNAHAR 4H- SİC ve 6H-SİC Yarıiletken Bileşiklerinin Sıcaklığa Bağlı Elektriksel Karakteristiklerinin İncelenmesi Meslek Yüksekokulu Fen Araştırma
10.01.10 Doç. Dr. Murat ÇETİN 50 CrV 4 (SAE 6150) Çeliginin Islenebilirliginin Araştırılması Meslek Yüksekokulu Fen Alt Yapı
 

10.01.13

Yrd. Doç. Dr. Erol KAYA Milli Mücadelede İzmir’e Doğru Gazetesi Eğitim Fakültesi Sosyal Araştırma
10.01.03 Yrd. Doç. Dr. Salih MUTLU Nepeta Meyeri’den Elde Edilen Kimyasalların Biyoherbisit Olarak Kullanımının Araştırılması Üzümlü Meslek Yüksekokulu Fen Münferit
 

10.01.04

 

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BULUT

1935-1960 Dönemine Ait Erzincan’ın Siyasi, Sosyal, Ekonomik Ve Demografik Yapısı İle İlgili Belgeleri Toplayıp Değerlendirme Eğitim Fakültesi Sosyal Araştırma
10.01.11 Doç. Dr. Selçuk ÇIKLA Tanzimat Sonrası Türk(çe) Şiir Kitapları Bibliyografyası (1839-1928) Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Alt Yapı
 

10.01.12

 

Yrd. Doç. Dr. Ekrem KÖKSAL

Kemah Kirazı [Cerasus Erzincanica (Ş. Yıldırımlı)] Sap ve Meyve Kısımlarının Total Antioksidan, Antiradikal Kapasiteleri ve Fenolik İçeriğinin Araştırılması Fen Edebiyat Fakültesi Fen Alt Yapı
 

10.01.14

 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇATIR

Reaktif Ara ürün Hidrojen Tetraoksitin (HOOOOH) Sentezi ve Organik Sentezlerde Singlet Oksijen Kaynağı Olarak Kullanımı Fen Edebiyat Fakültesi Fen Alt Yapı
10.01.15  

Yrd. Doç. Dr. Çağrı ÇIRAK

Modifiye Edilmiş Urasil Türevi Bazı Biyo- Ajanların Moleküler yapılarının ve Tireşim Frekanslarının Deneysel ve Teorik Olarak Belirlenmesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Alt Yapı
10.01.05 Yrd. Doç. Dr. Mustafa KORKMAZ Çayırlı (Erzincan) İlçesinin Nadir, Endemik ve Ekonomik Amaçlı Kullanılan Bitkileri Üzerinde Envanter Çalışmaları Fen Edebiyat Fakültesi Fen Münferit
 

 

10.01.16

 

Yrd. Doç. Dr. Murat ÇANKAYA

Kordon Kanından Karbonik Anhidraz İzoenzimlerinin Saflaştırılması Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi ve Bazı İlaçların Karbonik Anhidrazızoenzimlerir Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Araştırma
10.01.17 Doç. Dr. Ahmet TANDIROĞLU Rüzgar Fotovoltaik  Hibrid Güç Sistemi Projesi  Meslek Yüksekokulu Fen Alt Yapı
10.01.18 Doç. Dr. Durmuş Ali BAL Kelkit Vadisi Makrokelit Akarlarının (Acari:Mesostigmata Macrochelidae) Sistematik Yönden İncelenmesi Eğitim Fakültesi Fen Araştırma
10.01.19 Doç. Dr. Bülent ÇAĞLAR Erzincan Yöresindeki Doğal Su Kaynaklarının “Su Kalitesinin ve Kullanılabilirliğinin”İncelenmesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Alt Yapı
10.01.20 Yrd. Doç. Dr. Sümeyra TUNA Aromatik Amin İçeren Schiff Bazı Ligandlarının Sentezi Karakterizasyonu ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin İncelenmesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Araştırma
10.01.21 Doç. Dr. Çetin BEKTAŞ Erzincan Üniversitesi Öğrencilerinin Tüketim Eğilimleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Araştırma
 

11.02.02

 

Doç. Dr. Selçuk ÇIKLA

Türk Dünyası Destanlarından Yusuf ile Züleyha Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Araştırma
11.02.04 Doç. Dr. Çetin DOĞAR Fenol-üre-Formaldehit Reçinelerinin Hazırlanması ve Karakteristiklerinin Belirlenmesinde Kil ve Aktif  Karbon Kullanımının Etkilerinin İncelenmesi Eğitim Fakültesi Fen Araştırma
11.02.05 Yrd. Doç. Dr. Sema ÇAĞLAR Diklofenak veya Naproksen İçeren Karışık Ligantlı Metal Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik, Termik, Yapısal Özellikleri ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Araştırma
11.02.06 Doç. Dr. Salim GÖKÇEN Erzincan’da Mezar Taşları ve Kitabeleri (19.ve 20.YY) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Araştırma
11.02.08 Yrd. Doç. Dr. Sevgi SEVSAY Ergan Dağı’nın (Erzincan) Kadife Akarlarının (ACARI: TROMBIDIIDAE) Sistematik Yönden İncelenmesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Araştırma
11.02.09 Yrd. Doç. Dr. Aliseydi BOZKURT Rho-kinaz İnhibitörü Olan Hydroxyfasudil’in Kimyasal Sistit Oluşturulmuş Ratların Mesane Mukozası ve Kas Kontraksiyonu Üzerine Etkisinin Araştırması Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma
11.02.10 Yrd. Doç. Dr. Muharrem GÜNEŞ Kafes Alabalığı ve Havuz Alabalığı yetiştiriciliği sürecinde oluşan maliyet unsurlarının TDHP ayırımında (Tek Düzen Hesap Planı) fonksiyon esası gözetilerek sınıflandırılması Tercan Meslek Yüksekokulu Fen Araştırma
11.02.11 Yrd. Doç. Dr. Arzu GÜNCÜ Tiyatro ve Demostrasyon Yöntemlerinin Okul Öncesi  Çocuklarının Deprem Bilinci Düzeyleri Üzerine Etkisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Araştırma
11.02.12 Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜRBÜZEL LevosimendanınBleomisinle İndüklenen Akciğer Fibrozisinde Etkisi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Araştırma
 

12.01.01

Yrd. Doç. Dr. Demet CANSARAN İnsansız Hava Aracı İçin Otomatik Uçuş Sistemi Tasarımı Sivil Havacılık Yüksekokulu Fen Alt Yapı
12.01.02 Doç. Dr. Mehmet BEKDEMİR Akademisyen- Öğretmen İşbirliği Projesi Eğitim Fakültesi Sosyal Araştırma
12.01.04 Doç. Dr. Çetin BEKTAŞ Erzincan Üniversitesi Personel Envanteri ve Verimlilik Analizi Ön Çalışması İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Araştırma
12.01.05 Doç. Dr. Nalan YILDIRIM Türkiye’ ye Özgü ve Yok Olma Tehdidi Altında Olduğu Düşünülen Uechtritzia armena Freyn & Sint. (Asteraceae) Türünün Ekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Populasyonlar Arası Genetik Çeşitliliğin Araştırılması Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Araştırma
12.01.07 Yrd. Doç. Dr. Osman TAŞTEKİN Alevi Ailelerin Örgün Eğitim Kurumlarında Okutulmakta Olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine İlişkin Tutum ve Düşünceleri (Erzincan Örneği) İlahiyat Fakültesi Sosyal Araştırma
12.01.08 Yrd. Doç. Dr. Murat ŞAHİN Spinal Anestizinin Homosistein ve C-Reaktif Protein Düzeylerine Etkisi: Spinal Baş Ağrısında Belirleyici Bir Parametremidir. Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma
12.01.09 Yrd. Doç. Dr. Meral EKİCİ ŞAHİN Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Cezaların Caydırıcılığının Etkisi- Almanya Örneği Hukuk Fakültesi Sosyal Araştırma
12.01.13 Yrd. Doç. Dr. Yahya YEŞİLYURT İngiliz Mektuplarında Çanakkale Savaşı Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Araştırma
12.01.14 Yrd. Doç. Dr. Funda AKAR Güç Faktörü Düzeltme (PFC) Özellikli Yüksek Verimli Sürücülerin Yeni Nesil LED’ li Aydınlatma Sistemleri Üzerindeki Etkisi Mühendislik Fakültesi Fen Araştırma
12.01.16 Yrd. Doç. Dr. Etem OSMA Bazı Sucul Bitkilerin Biomonitor Özellikleri ve Fitoremediasyon Kullanabilirliği Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Araştırma
12.01.19 Doç. Dr. Paşa YALÇIN Erzincan Üniversitesi Fen ve Teknoloji Kulübü Amatör Gözlemevi Kurulması Eğitim Fakültesi Fen Alt Yapı
12.01.21 Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTAŞ Erzincan İlinde Yaşayan Demir Eksikliği Anemili Hastalarda Eritrosit Membran Fosfolipidleri, Yağ Asitleri Profilleri ve Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz, 6-Fosfoglukono Dehidrogenaz, Glutatyon Redüktaz Enzim Aktivitelerinin Araştırılması Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma
12.01.22 Yrd. Doç. Dr. Sümeyra TUNA YILDIRIM Oksim İçeren Yeni Schiff Bazı Ligandlarının Sentezi, Karakterizasyonu ve Bu Ligandların Bazı Metal Komplekslerinin İncelenmesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Araştırma
12.01.23 Yrd. Doç. Dr. Osman ÇUBUK Yeni Geliştirilmiş Organo-killer ile Anyon-Seçici Sensör Hazırlanması Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Araştırma
12.01.24 Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇOLDUR Potansiyometrik İzoniazid-Seçici Elektrot Geliştirilmesi ve Farmasotik Numunelerinde Uygulamaları Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Araştırma
12.01.25 Yrd. Doç. Dr. Kemal PEKER GİS Tümörlerinde Yeni Prognostik Faktörler Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma
12.02.04 Prof. Dr. Salih DOĞAN EkşisuSazlığı’nın (Erzincan) Rafignatoid Akar (Acari: Raphignathoidea) Faunası Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Araştırma
12.02.05 Yrd. Doç. Dr. Salih MUTLU Ökse Otunun (ViscumAlbum) Çamlarda (PinusSylvestris) Sebep Olduğu Fizyolojik ve Biyokimyasal Zararın Mevsimsel Olarak Belirlenmesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Araştırma
12.02.07 Yrd. Doç. Dr. Yunus AKALTUN Mühendislik Fakültesi Ölçme Laboratuarının Kurulması Mühendislik Fakültesi Fen Alt Yapı
12.02.08 Prof. Dr. Barış NUHOĞLU Urolift Cihazının benign Prostat Hiperplazili Hastalarda Uygulanabilirliği, EfektifliğiProspektifNon-randomize Klinik Çalışma Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma
FEN-E-140613-0018 Prof. Dr. Salih DOĞAN Biyoloji Bölümü Laboratuvarının Kurulumu ve Modernizasyonu Fen Edebiyat Fakültesi Fen Araştırma
FEN-A-140613-0016 Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇATIR Poli[4-(diasetoksiiyodo)stiren] Bileşiği ile Hidrojen Peroksitin Parçalanması: Organik Sentezler için Polimer Yüzeyinde Singlet Oksijen Üretimi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Araştırma
EGT-C-YLP-140613-0031 Yrd. Doç. Dr. Nusrettin YILMAZ Öğretmen Algılarına Göre İlköğretim Kurumlarında Yöneticilerin İletişim Becerileri Ve Örgütsel Değerler Arasındaki İlişki Eğitim Fakültesi Sosyal Araştırma
EGT-A-140613-0023 Yrd. Doç. Dr. Güntay TAŞÇİ Öğretmen Adaylarının Biyoloji Özel Alan Öğretmenlik Yeterliklerine Yönelik Algı ve Görüşlerinin İncelenmesi Eğitim Fakültesi Sosyal Araştırma
SOS-A-140613-0030 Doç. Dr. Çetin BEKTAŞ Üniversite Arastırma Hastanelerinde Verimli Lojistik Yonetimi Uygulamaları Projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Araştırma
SOS-A-140613-0022 Doç. Dr. Çetin BEKTAŞ Yuksekoğretim Kurumlarında Toplam Kalite Yonetimi ve Bir Model Onerisi Projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Araştırma
EGT-A-160513-0032 Yrd. Doç. Dr. Nusrettin YILMAZ Sınıf Öğretmenlerinin 4+4+4 Sistemi İle ilgili İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Desteklenmeleri Eğitim Fakültesi Sosyal Araştırma