Turizm Araştırma Kürsüsü Akademik Danışmanları
 
Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Okutman Ferdi DAŞDEMİR
Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi