ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU

11-12-13 Mayıs 2017

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

Ahıska Türkleri, 19. Yüzyıldan günümüze kadar farklı coğrafyalarda çeşitli göç, savaş ve sürgünleri yaşamaları nedeniyle özgün bir sosyal tarihe ve kolektif hafızaya sahip bir topluluktur. Farklı siyasi coğrafyalarda yaşamlarını sürdürmeleri, göç ettikleri yerlerde kimliklerini ve kültürel özelliklerini korumaları nedeniyle araştırmacıların ilgisini çekmiş ve bu nedenle Ahıska Türkleri’ni konu edinen çalışmalar son yıllarda artmıştır. Bugün Ahıska Türkleri yaşadıkları farklı ülkelerde tarihsel, filolojik sosyolojik, iktisadi, hukuksal ve politik boyutları olan çeşitli sorunlarla uğraşarak yaşamlarını sürdürmektedir. 11-12-13 Mayıs 2017’de Erzincan Üniversitesi’nde düzenlenmesi planlanan Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu’nun başlıca amacı Ahıska Türkleri üzerine disiplinlerarası bir perspektifle çalışan araştırmacıları bir araya getirmektir. Sempozyumda sunulan bildiriler kitaplaştırılacaktır.

Sempozyum Web Sayfasına Gitmek İçin Tıklayın