Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Başarı Üçgeni Projesi kapsamında yapılan bu değerlendirme toplantısı sonucunda tüm guruplar ve katılımcılar olarak alınan kararlar ve tartışılan konular:

  1. Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Başarı Üçgeni Projesi kararlılıkla sürdürülmelidir.
  2. Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Başarı Üçgeni Projesi kapsamında belirlenen faaliyetlerine aynı şeklide devam etmelidir.
  3. Proje kapsamında oluşturulan çalışma guruplarının sürdürülebilirliği için guruplara yeni katılımlar ve değişimler konusunda gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
  4. Özellikle turizm ve hayvancılık alanında ayrı bir gurup ya da ilgili gurup altında daha detaylı bir fizibilite çalışması yapılmalıdır.
  5. İşletmelerde önemli bir sorun olan maliyet muhasebesi ve fizibilite çalışmaları gibi konularda üniversitemizin ilgili programlarında müfredat düzeyinde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
  6. Üniversite öğrencilerinin staj uygulamaları çalışmaları genişletilmeli, sanayi ve ilgili alanlarda faaliyet kapsamı artırılmalıdır.
  7. Bölgeye ve ilimize yönelik araştırma alanları belirlenmeli, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde tezler bu alanlarda yürütülmelidir
  8. Kamunun finanse ettiği destekler ile bunların nasıl kullanılması gerektiği konusunda sanayici ve üniversite personeline daha kapsamlı bilgiler verilmelidir.
  9. Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Başarı Üçgeni Projesi kapsamında hazırlanan web sitesi daha aktif hale getirilmelidir.
  10. Bir sonraki değerlendirme toplantısına guruplar uygulanabilir ve sürdürülebilir proje fikirleri oluşturmalı, bu projeler üzerinde çalışıp uygun olanların hayat geçirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.