Erzincan Üniversitesi öncülüğünde 2013 yılında başlatılan Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Başarı Üçgeni Projesi kapsamında 2015 yılı değerlendirme toplantısı MÜSİAD ev sahipliğinde düzenlendi.

Toplantıya, Erzincan Vali Yardımcısı Ahmet TÜRKÖZ, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas ÇAPOĞLU, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adnan ÖZEL, Prof. Dr. Prof. Dr. Adem BAŞIBÜYÜK, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Abdülkadir ÇOBAN, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep POLAT, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat NİŞANCI, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Fatih ERTUGAY ile Başarı Üçgeni Projesi çalışma gruplarının temsilcileri katıldı.

Erzincan Vali Yardımcısı Ahmet TÜRKÖZ, konuşmalarında, Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği çalışmalarının daha verimli ve kurumsal bir yapıya dönüştürülmesinin önemini vurguladı. Erzincan Vali Yardımcısı Ahmet TÜRKÖZ, hızlı gelişen bir Üniversite yanında, bölgenin en hareketli OSB’lerinden birine sahip olan ilimizin daha iddialı ve etkin olabilmesinin bu tür projelerle gerçekleşebileceğini vurguladı. Erzincan Üniversitesi Rektörü ve çalışma gruplarına teşekkürlerini bildirdi. Erzincan Valiliği olarak tüm olanakları ile her türlü katkıya hazır olduğunu, özellikle Erzincan’ın ekonomik ve sosyal gücünün artırılmasında Üniversitenin önemli bir güç olacağı inancını belirtti.

2013 yılında bu çalışmayı başlatan Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas ÇAPOĞLU konuşmasının başında süreçte yer alan herkese teşekkür ederek, bölgenin sorunlarının tespiti, çözümü ve ilin kalkınması adına bu tür platformlara her zaman ihtiyaç olduğunu dolayısıyla daha sık bir araya gelinmesi gerektiğini ifade etti.  Rektör Prof. Dr. ÇAPOĞLU, toplantıda Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Başarı Üçgeni Projesi kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalar, eksiklikler, yakın, orta ve uzun vadeli yapılabilecekler hakkında bilgi verdi. Rektör ÇAPOĞLU konuşmasının devamında “özellikle, etkin ve verimli bir çalışma ortamı için daha önce oluşturulan çalışma guruplarının küçük yapıda tutulmasına özen gösterilmesine karar verildiğini ifade ettiler.

Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Başarı Üçgeni Projesi kapsamında daha önce düzenlenen toplantılarda alınan kararların tüm Başarı Üçgeni Projesi paydaşlarına iletildiğini bildirdiler. Rektör Prof. Dr. ÇAPOĞLU bu toplantılardaki amacın ulusal kalkınma içersinde Erzincan yöresine yönelik kamu-sanayi ve üniversite kaynaklarının en iyi ve verimli şekilde kullanabilecek projeleri oluşturup hayata geçirmeyi sağlamaktır. Çalışmalar kapsamında bu toplantıdaki gündemin bu toplantıya kadar yapılan çalışmaların guruplarca açıklanması gurupların etkin ve verimli çalışması için yapılan yeni katılımlar, alınan kararlar dilekler ve temenniler ile bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi olarak özetlediler.

Toplantıda, Başarı Üçgeni Projesi kapsamında, daha önce oluşturulan gruplarının yaptığı çalışmalar değerlendirildi.

 

Sanayi Grubu:

 

Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Başarı Üçgeni Projesi kapsamında oluşturulan alt gruplardan biri de Sanayi gurubudur.

Sanayi Gurubu Üniversitemiz Rektör Yardımcısı , Prof. Dr. Adnan ÖZEL öncülüğünde devam etmektedir. Öncelikle sanayi gurubu çalışmaların da daha önce görev alan Prof. Dr. Ayhan ÇELİK’e çalışmaları ve özverilerinden dolayı teşekkür ederek grup çalışmaları hakkında bilgi veren ÖZEL, 14-15 Mayıs 2015 tarihlerinde gerçekleşen Güneş Enerjisi Sempozyumunun olumlu sonuçlarını vurguladı. Bu bağlamda alanında dünyaca tanınmış Prof. Dr İbrahim DİNÇER’ in (Ontorio Üniversitesi) Üniversitemiz öncülüğünde tekrar ilimizi ziyaret ederek katkılarda bulunacağını ifade etmişlerdir. Erzincan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından 50kw lık Güneş Enerjisi Sistemi Projesi hazırlanarak Üniversitemiz BAP (BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ) sunulacaktır. Proje 2016 yaz döneminde faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Üniversite sanayi işbirliği kapsamında üniversitenin KOSGEB ile işbirliği ve Santez projelerinin her aşamasında üniversitenin de yer alması mutlak zorunluluk olduğu düşüncesine katıldıklarını ifade ederek ortaya çıkacak problemlerin herhangi bir tarafın değil tüm paydaşların problemi olarak algılanıp çözümler üretilmesi gerektiğini vurgulamışlardır.

Daha önceki toplantılarımızda ortaya çıkan ihtiyaç sonucu KOSGEB destekleriyle ‘girişimcilik’ dersi, ilgili birimlerimizde öğrencilerimize verilmeye başlandı. Bu dersi alan öğrencilerimiz, kuşkusuz ileride iş hayatlarında kazanımlarının sonuçlarını göreceklerdir. İşletme sahibi veya sahada aktif olan mühendislerin öğrencilerimizle tecrübe ve birikimlerini paylaşmalarını hedeflemiştik. Bu amaçla Mühendislik Fakültemizde konferanslar dizisi gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan öğrencilerimizin fabrikalarda staj yapmaları konusunda gerekli çalışmalar daha önceki toplantıda alınan kararlar doğrultusunda başlatılmıştır.

 

Kamu Grubu:

Üniversite Sanayi Kamu İşbirliği kapsamında Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep POLAT öncülüğündeki kamu gurubu çalışmalarını değerlendirmek amacı ile bir hafta önce paydaşlar olarak toplanıp değerlendirme yaptıklarını ifade ettiler.

POLAT, değerlendirme sonucunda en büyük sorunun paydaşlar arası koordinasyon eksikliği olduğunu tesbit ettiklerini ifade ettiler. Bir çok alanda paydaşların çalışmalar yaptığını fakat bunlardan diğer paydaşların haberleri olmadığını belirttiler.

POLAT, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarının birbirleri ile işbirliği içerisinde daha etkin çalışmalar yapabilmesi amacına yönelik oluşturulan çalışma gurubunun gerçekleştirdiği faaliyetleri aşağıdaki şekilde özetlemiştir:

 • İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol imzalanarak birçok eğitim alanında uygun birimlerin etkin çalışmasına yönelik adımlar atılmıştır. Bu kapsamda Fakültemiz İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencileri tarafından Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında Matematik ve Zeka Kulübü’nün desteği ile insanlara matematiğin sevimli ve eğlenceli yüzünü göstermek amacıyla hazırlanan “MATEMATİK EĞLENCELİ BİR OYUNDUR’’ isimli etkinlik Erzincan İli Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Cumhuriyet Ortaokulu’nda ortaokul öğrencileri ile 26 NİSAN 2015 tarihinde de Erzincan halkı ile birlikte gerçekleştirilmiştir.

 

 • Özellikle Gıda Tarım İl müdürlüğünce düzenlenen çalıştayın içersinde yer alınamadığını burada bir koordinasyon eksikliğinin ortaya çıktığının ayrıca Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün çalışmalarının da üniversite bilimsel çalışmalarına hitap ettiği ve bu noktada da beraber çalışılması gerektiğinin ortaya çıktığı belirlenmiştir.

 

 • İş kurumu ile 11. Sınıf öğrencilerine yönelik Kariyer günleri programı devam etmektedir.

 

 

 • “İl Sağlık Müdürlüğü ile hangi konuda daha verimli çalışmalar yapılabileceğine ilişkin ayrı bir değerlendirme çalışması yapılacağını da ileriki günlerindeki programlarında olduğunu belirtmişlerdir.

 

 • Engellilerin hakları ve sorunları hakkında seminer ve eğitici çalışmalar devam etmektedir.

 

 

Ticaret Gurubu

Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Başarı Üçgeni Projesi kapsamında oluşturulan alt gruplardan bir diğeri de Ticaret gurubudur. Grubun organizasyonunu sağlayan İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat NİŞANCI öncelikle 7 kişilik iş adamları gurubu ile çalışmalarına başladıklarını o fakat çalışmalarda gurup üyelerinin ayrılanların olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca gurup paydaşlarının ortak önerisi ile guruba 3 yeni üyenin katılımını ifade etmişlerdir.

Prof. Dr. Murat NİŞANCI, Erzincan yöresinin özellikle göç yoluyla kan kaybettiğini son yayınlanan TUİK verilerine göre Erzincan ilinin sanayide ki ve iş gücündeki oranlarını belirterek yörenin ekonomik tablosunun kısa bir özetini yapmışlardır. NİŞANCI, özellikle Erzincan yöresinin bölgesel kalkınmada daha çok makro projeler ile atılım yapabileceğini bu makro projelerin bölge bazında mikro projeler ile ayaklarının oluşturulabileceğini vurgulamışlardır. Özellikle makro projeler ile Merkezi Yönetimin ikna edilebilmesi ve buna yönelik gelişim planlarının oluşturulmasının sağlanması gerektiğinin üzerinde durduklarını ifade ettiler.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Fatih ERTUGAY özellikle gıda alanında ilimizde önemli ekonomik değere sahip olan tulum peynirini incelediklerini Erzincan tulum Peynirinin bu bağlamda patent almasına rağmen eşdeğer ürünler arasında coğrafik menşei içeriğinin akademik bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurgulayarak bu konuda İl Ticaret Sanayi Odası ile ortak çalışmalarının devam ettiğini belirtmişlerdir. Ayrıca Gıda ve Tarım İl Müdürlüğü ile 2016 yılında gerçekleştirilecek Tulum Peyniri Çalıştayı için gerekli tüm çalışmaları beraber yürütüleceğini belirtmişlerdir.

KOSGEB Erzincan Müdürlüğü: KOSGEB Erzincan Müdürü Semra Öztürk BOROĞLU Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği kapsamında KOSGEB’ in yürüttüğü çalışmaları  özetleyerek özellikle:

 • 2015 yılında Erzincan Üniversitesi Girişimcilik Dersini başarıyla tamamlayan 740 öğrenciye Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi verilmiştir.
 • 2014-2015 eğitim öğretim yılında, Erzincan Üniversitesi Girişimcilik dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler arasında KOSGEB İş Planı Ödülü yarışması düzenlenmiş olup, iş planı 1. ve 2. ‘leri belirlenmiştir.

Ayrıca Ar-ge ve İnovasyon Destek oranlarının %75 olarak uygulandığını yerli malı makine-teçhizat alımları için bu oranın %90’a kadar çıktığını belirterek yıl içersinde de bir ARGE-İnovasyon Çalıştayı düzenlenmesinin çok faydalı olacağını ifade etmişlerdir.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü: 2 Meslek Lisesinin Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu ile düzenlediği protokol dâhilindeki çalışmaların devam ettiğini bunun yanında, İlahiyat ve Hukuk Fakülteleri ile birlikte başlatılan çalışmalar ise devam etmektedir.

Bilim Sanayi İl Müdürlüğü: Bakanlıkça kendi bünyelerinde de benzer çalışmalarının olduğunu ifade ederek daha verimli ve etkin çalışma için Üniversite Sanayi Gurubu ile çalışmalarının bir ortak paydada birleştirilip çalışmaya beraberce devam edeceklerini ifade tiler.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü: Gurup çalışmaları kapsamında üniversite öğrencilerinden ile özellikle Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü öğrencileri ile çalışmalar yapabileceklerini bu konuda ortak platform oluşturmak için üniversite ile çalışmalar yürüteceklerini bildirdiler.

Gıda ve Tarım İl Müdürlüğü: Daha önceki çalışmalarında ilimizdeki kanatlı hayvan ve yan sanayisi potansiyeline dikkat çekildiğini bu sektörde 50 bin başlık bir proje çalışmaları yanında 2016 yılında TKDK tarafından %70 hibe kapsamında destek teşvikine yönelik çalışmaların halan devam ettiğini yeni teşviklerinde çıkabileceğini belirtmişlerdir. Et ve Süt Kurumu Erzincan’da açacağı kanatlı hayvan kesimhanesi bu konuda yan sanayi ürünlerini ve ham madde teminini doğuracağını bu konuda da projelerin planlanması gerektiğini vurgulamışlardır. Ayrıca özellikle Erzincan da gıda ve tarıma yönelik proje eksikliğinin yüksek oranda olduğu gözlenmiştir. Özellikle bu yılki planlamalarında tarımsal sulamaya yönelik çalışmalarının artacağını, meraların sorunu ve tarım alalarının küçülmesi sorunu üzerinde çalışmalar planladıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca 2016 yılında üniversite ile Tulum Peyniri üzerine bir çalıştayında planlarının arasında olduğunu ifade ettiler.

MÜSİAD adına paylaşımda bulunan iş adamlarımızdan Murat YURT; Erzincan yöresinin çok acil bir kent konseyine ihtiyacı olduğunu vurgulamıştır. Bu konuda çok hızlı bir şekilde akademik ve alanında uzman kişilerin bir kent konseyi oluşturması ilin ileriye yönelik planlarının çıkarılması gerektiğini söylediler. Turizmle ilgili yüksek potansiyelin bulunduğunu ayrıca kapanmakta olan Şeker Fabrikasının Erzincan’a kazandırılması yönündeki çalışmalarından bahsettiler.

 

Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Başarı Üçgeni Projesi 2015 Kasım toplantısı Sonuçlar ve Öneriler:

Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Başarı Üçgeni Projesi kapsamında yapılan bu değerlendirme toplantısı sonucunda tüm guruplar ve katılımcılar olarak alınan kararlar ve tartışılan konular:

 1. Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Başarı Üçgeni Projesi kararlılıkla sürdürülmelidir.

 

 1. Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Başarı Üçgeni Projesi kapsamında belirlenen faaliyetlerine aynı şeklide devam etmelidir.

 

 1. Proje kapsamında oluşturulan çalışma guruplarının sürdürülebilirliği için guruplara yeni katılımlar ve değişimler konusunda gerekli çalışmalar aynı şekilde sürdürülmelidir.

 

 1. Proje kapsamında oluşturulan çalışma gurupları çalışmalarının sonuçlarını her ay değerlendirerek rapor halinde bildireceklerdir.

 

 1. Daha önceki toplantıda alınan karar doğrultusunda tarım ve hayvancılık alanında Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Fatih ETUGAY İl Gıda Tarım Müdürlüğü ve Bahçe Kültürleri Enstitüsü ile ayrı bir çalışma grubu olarak çalışmalarını yürüteceklerdir.

 

 1. Ergan Dağı Turizmi için master proje çalışmalarının aşamaları ortaya koyulup ilk etap uygulaması için bir proje hazırlanarak Başbakanlık’ tan destek istenecektir.

 

 1. İlimiz de tarımsal sulama da yaşanan problemleri gidermek için Sağ Sahil sulaması için proje geliştirilerek bu konuda siyasilerin desteğinin alınması sağlanacaktır.

 

 1. İlimizde kurulan  kanatlı hayvan kesimhanesi tesisine ham madde temininin öncelikle ilimizden sağlanması için yapılacak çalışmalar belirlenecektir.

 

 1. Üniversite öğrencilerinin staj uygulamaları çalışmaları genişletilmeli, sanayi ve ilgili alanlarda faaliyet kapsamı artırılmalıdır.

 

 1. Bölgeye ve ilimize yönelik araştırmalar ve proje gruplarının çalışmaları sonucu merkezi yönetime ve ilgili birimlere sunulacak proje önceliğinin birinci sırada turizm ikinci sırada ise tarımsal sulamaya yönelik olacağı kararına varılmıştır.

 

 1. Güneş enerji sistemlerinin uygulanmasındaki mevzuatların ortaya çıkardığı sorunların çözümü amacı ile özellikle Almanya örneği incelenecek gerekli olursa bu konuda öğretim elemanının görevlendirilerek yerinde izleme ve değerlendirme yaparak eksiklerimizin giderilmesi sağlanacaktır.

 

 1. Üniversitemiz BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi) özellikle coğrafik ürünlerin araştırılması için kendi bünyesinde kaynak aktarımı sağlayacaktır.

 

 1. Yıl içersinde KOSGEB ile beraber bir Ar-Ge İnovasyon Çalıştayı düzenlenerek il bazında bu konunun önemi vurgulanacaktır.

 

 1. İl bazında kent konseyi kurulması için gerekli ön hazırlıklar üzerinde çalışmalar yapılacaktır.

 

 1. Üniversite bünyesinde iki araştırma görevlisini Ar-Ge İnovasyon eğitici eğitimi konusunda eğitime göndererek sürekli bir bilgi kaynağının il bazında devam etmesini sağlayacaktır.

 

 1. Kamunun finanse ettiği destekler ile bunların nasıl kullanılması gerektiği konusunda sanayici ve üniversite personeline daha kapsamlı bilgiler verilmelidir.

 

 1. Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Başarı Üçgeni Projesi kapsamında etkili iletişim için sosyal ağ oluşturularak interaktif iletişim hızlandırılacaktır. Bu kapsamda hazırlanan sosyal iletişim sayfamızın adresi:

 

https://www.facebook.com/Erzincan-%C3%9Cniversitesi-Kamu-Sanayi-%C4%B0%C5%9Fbirli%C4%9Fi-431531030380330/?ref=aymt_homepage_panel

 

 1. Bir sonraki değerlendirme toplantısının İl milletvekili ve bürokratlarının da yer alacağı bir tarihte yapılması kararlaştırılmıştır.