Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü ve Erzincan Defterdarlığının işbirliği ile “Vergi Bilinci” Paneli gerçekleştirildi.

Eğitim Fakültesi Mavi Salonda gerçekleştirilen programda İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zülküf Ayrangöl İktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin vergi bilinci vergi algısını anlatırken, Erzincan Defterdarı Bülent Papuccu, Vergi dairesi Müdürü Nazik Aksak Çelik ve Gelir Müdürü Yusuf Sinikkaya ise vergi uygulamaları ile ilgili bilgiler verdiler.