2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Üniversitemizin Türkçe Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavı  05 Ekim 2016 günü saat 13:30’da TÖMER binasında yapılacaktır