ADEK YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. İlyas ÇAPOĞLU Rektör
Prof. Dr. Adnan  ÖZEL Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Adem BAŞIBÜYÜK Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Recep POLAT Eğitim Fakültesi  Dekanı
Prof. Dr. Cem BAYGIN Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ali KANDEMİR Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Murat NİŞANCI İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mustafa ALICI İlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Abdülkadir ÇOBAN Genel Sekreter
Prof. Dr. M. Fatih ERTUGAY Meslek Yüksekokul Müdürü
Doç. Dr. Rabia HACIHASANOĞLU AŞILAR Sağlık Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Ali SÜLÜN Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Ayhan DÖNER Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Yrd. Doç. Dr.  İlyas SAYAR Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Namık Kemal DEVECİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Üniversite Öğrenci Konseyi Başkanı