Prof.Dr.Abdulkadir ÇOBAN

Adı Soyadı : Prof. Dr.Abdulkadir ÇOBAN
Doğum Yeri : Bitlis/Ahlat
Doğum Tarihi :
Yabancı Dili : İngilizce
Uzmanlık Alanı : Tıbbi Biyokimya
Derece
Fakülte/Enstitü
Üniversite
Mezuniyet Yılı
 Lisans   Eğitim Fakültesi, Kimya  Atatürk Üniversitesi
1989
 Yüksek Lisans   Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya A.D.  Atatürk Üniversitesi
1995
 Doktora  Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya A.D.  Atatürk Üniversitesi
2001
 Doçentlik   
 Tıp Fakültesi  Erzincan Üniversitesi
2009
Ünvan
Kurum
Yıllar
 Erzincan Üniversitesi Genel Sekreterliği 2013-
 Erzincan Üniversitesi Rektör Danışmanlığı 2010-
 Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı 2010-
 Erzincan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Faküllte Kurulu Üyesi 2010-
 Erzincan üniversitesi Sağlık Bilimleri Etik Kurul Başkanı 2009-
 Erzincan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi 2009-
 Erzincan Üniversitesi Üzümlü Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2008-2010
 Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı 2008-2009
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. ÇobanA., M. Cıftcı., O.İ. Kufrevioğlu., “Purification of Glucose 6-phosphate dehydrogenase from parsley (Petroselinum hortense Mill) leaves and ınvestigation of some kinetics properties”, Prep. Biochem. Biotechnol., 32 (2), 173-187 (2002).

A2. Gümüştekin, K., M, Ciftci., Coban, A., Altıkat, S., Aktaş, O., Gül, M., Timur, H., Dane, Ş., “Effects of nicotine and vitamin E on glucose 6-phosphate dehydrogenase activity in some rat tissues in vivo and in vitro”. J. Enzym Inhib Med Chem20(5):497-502 (2005).

A3. Altıkat, S., Coban, A., Çiftçi, M., Özdemir, H.,  “In vitro effects of some drugs on catalase purified from human skin”. J. Enzym Inhib Med Chem21(2), 231-234 (2006).

A4. Ciftci, M., Turkoglu, V., Coban, A., “Effects of some drugs on hepatic glucose 6-phosphate dehydrogenase activity in Lake Van Fish (Chalcalburnus Tarischii Pallas, 1811)”J. Hazard. Mater,143, 415–418 (2007)

A5. Coban,  A., Ciftci,  M., Ozdemir, H., Altikat. S., “Purification and characterization of catalase enzymes from chicken liver and sheep erythrocytes”. Asian J. Chem, 19(5), 3941–3953  (2007).

A6. Coban, A., Beydemir, Ş., Gülçin, İ., Ekinci, D., “Morphine inhibits erythrocyte carbonic anhydrase in vitro and in vivo”.Biol. Pharm. Bull. 30(12), 2257—2261 (2007)

A7. Ciftci, M., Yilmaz, H., Coban, A., Gul, M., Gumustekin, K., Dane, S.,“Effects of nicotine and vitamin E on 6-phosphogluconate dehydrogenase activity in some rat tissues in vivo and in vitro”. J. Enzym Inhib Med Chem23(2): 261–265 (2008)

A8Coban, A., Gülçin, İ., Beydemir, Ş., Ekinci, D., “The effect of the ethanol on erythrocyte carbonic anhydrase isoenzymes activity: An in vivo and in vitro study”J. Enzym Inhib Med Chem., 23(2), 266–270 (2008)

A9. Coban, A., Senturk, M., Ciftci, M., KufrevioğluO.İ.,  “Effects of Some Metal Ions on Human Erythrocyte Glutathione Reductase:An  in vitro study” . Protein & Peptide Letters,  14, 1027-1030(2007)

A10. Demir, H., Coban, A.,  Ciftci, M.,” Purification and characterization of catalase enzymes fromCoriander (Coriandrum sativum) Leaves”. Asian J. Chem, 20(3), 1927-1936 (2008).

A11. Gülçin, İ., Beydemir, Ş., Coban, A.,  Ekinci, D.,” The Inhibitory Effect of Dantrolene Sodium and Propofol on 6-Phosphogluconate Dehidrogenaze From Rat Eryhrocyte”, Fres. Env. Bulletın,17,1283-1287 (2008).

A12. Coban, A., Gülçin, İ., Beydemir, Ş., Ekinci, D., Innocent,A., Vullo,D., Supuran,C.,” Sildenafil is a strong activator of mammalian carbonic anhydrase isoforms I–XIV” Bio & Med ChemVol 17, Iss 16,15 Aug 2009Pag. 5791-5795

A13Cankaya, M., Aktas, M., Kuzucu, M., Gül, I., Coban, T.A., “Effects of some drugs on human cord blood erythrocyte carbonic anhydrases I and II: an in vitro study” J Enzyme Inhib Med Chem. DOI: 10.3109/14756366.2011.604852. 2011

A14Ekinci, D., Cankay., Gül, I., Coban, T.A., “Susceptibility of cord blood antioxidant enzymes glutathione reductase, glutathione peroxidase and glutathione S-transferase to different antibiotics: in vitro approach” J Enzyme Inhib Med Chem.DOI: 10.3109/14756366.2012.688042. 2012

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Çoban, A., Nalbantoğlu, B., Çil, MY., Özdemir, H., Küfrevioğlu, Öİ,. “Investigation of the Inhibition Effects of Some Antibiotics on Human Erythrocyte Carbonic Anhydrase Isozymes”. Turkish Journal of Medical Science, 28, 407-410, (1998).

D2. Çoban, A., Sanalan, V.,” Fen Bilgisi Öğretimi Dersinde Özgün  Deney tasarım Sürecinin Öğretmen Adayının Öz Yeterlik Algısına Etkisi”.Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (2), 1-10, (2004).

D3. Balki, N., Çoban, A.,  Aktaş, M., ”İlköğretim Öğrencilerinin Bilim ve Bilim İnsanına Yönelik  Düşünceleri”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 11-18, (2003).

D4. Sanalan, V., Sülün, A., Çoban, A.,” Görsel Okuryazarlık”.Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2),3, 3-47, (2007).

D5. Olgun, A., Köksal, Z., Çoban, A. , ”The Effect of Reducing Endoplasmic Reticulum Stress By Tauroursodeoxycholic Acid On Caenorhabditis Elegans Lifespan ”. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 38, 287-290, 2010

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. ÇobanA., Çiftçi, M., Küfrevioğlu., Ö.İ. “Glukoz 6- fosfat  Dehidrogenaz Enziminin Maydanoz Bitkisinden Saflaştırılması ve Karakterizasyonu”, XV. Ulusal Kimya Kongresi Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 2001.

E2. ÇobanA., Çiftçi, M., Küfrevioğlu., Ö.İ., “Lahana Bitkisinden Glukoz 6- fosfat  Dehidrogenas Enziminin Kısmi Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı Pestisitler ile Antibiyotiklerin Enzim Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi”, XVI. Ulusal Kimya Kongresi Selçuk Üniversitesi,  Konya.2002.

E3ÇobanA., Beydemir, Ş., Gülçin, İ., Ekinci, D., “Afinite Kromatografisi Tekniğiyle İnsan Eritrositlerinden Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimlerinin Saflaştirilması ve Sildenefil Sitrat ve Morfin’in Bu İzoenzimler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi” VII Kromatografi Kongresi, Kırıkkale. 2007.

E4. Gülçin, İ., Beydemir, Ş., ÇobanA., Ekinci, D., The Inhibitory Effect of Dantrolene Sodium and Propofol on Rat Erythrocyte”, XXI. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, 2007.

E5. ÇobanA., Şentürk, M., Küfrevioğlu, Ö.İ., Çiftçi, M., ”Bazi Metallerin Insan Eritrositlerinden Saflaştirilan Glutatyon Redüktaz Enzimi Üzerine In Vitro Etkilerinin Incelenmesi” XXI. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, 2007.

E.6 Çoban, A., Küfrevioğlu, Ö.İ., Özdemir, H., Nalbantoğlu, B., “Bazı antibiyotiklerin insan eritrosit karbonik anhidraz izoenzimleri üzerine inhibisyon etkilerinin incelenmesi”, XIII.Ulusal Biyokimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, 1996.

E7.Sanalan, V.A., Çoban, A., “Öğretmen Adaylarının Fen Deneyi Tasarımına İlişkin Görüşleri”,V. Ulusal fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ Ankara, 2002.

E8.Çankaya, M.,  Aktaş, M., Kuzucu, M., Gül, İ., Çoban, TA.,İnsan Kordon Kanı Eritrositlerinden Saflaştırılan Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimleri Üzerine Bazı İlaç Etken Maddelerinin Etkilerinin İn vitro Olarak İncelenmesi, 25. Ulusal Kimya Kongresi, 27 Haziran – 2 Temmuz 2011, Poster Bildiri, BS113

 E9. Çomaklı., V., Küfrevioğlu., Ö.İ., Çiftci., M., Çoban., A., “Purification and characterization of nicotinamide nucleotide transhydrogenase from rainbow trout liver and investigation of the effects of some drugs on enzyme activitiy” International Conference on Enzyme Science and Technology. 31 October – 04 November 2011, Kuşadası, TURKEY

 E10. Şentürk., M., Çankaya., M., Çoban., T.A., Effects of some drugs on some human cord blood erythrocyte enzymes: An in vitro study. International Conference on Enzyme Science and Technology.  31 October – 04 November 2011, Kuşadası, TURKEY

 E11.

F. Diğer yayınlar :

F1. Makale İnceleme Uzmanı Olarak Görev Yaptiği  SCI Kapsamındaki Uluslararası Dergiler

a.   Journal of Enzyme Inhibition & Medicinal Chemistry 2007-

b.  Asian J. Chem, 2007-

c.   Hacettepe of Journal of biology and Chemistry, 2009 –

F2. Kitaplar

Çoban, A., “Genel Kimya ”Lisans Yayıncılık I. Baskı – Ocak-2006, ISBN:975-00304-2-7 İstanbul.

F3.   İşlem gören makaleler

a.Sanalan.V.A., Çoban., A., Yiğit, D., Günlük Hayatta Bilim ve Teknolojiyi Kullanma Eğilimi Ölçeğinin Geliştirilmesi”. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi.(Submitted) (2009).
 

F4. Organizasyon Komitesi Üyesi Olarak Katıldığı Diğer Bilimsel Etkinlikler

a. Çoban., A., “Biyoinformatik -2003:Teori ve Uygulama” Lisansüstü Yaz Okulu. 22-28 Haziran 2003. Erzurum(Organize komitesi üyesi)

b. Çoban., A., Protein Kromatografisi ve Yeni Nesil Polimerik Sistemler Yaz Okulu” 5-7 Temmuz 2007.Erzurum(Organize komitesi üyesi)

c. Çoban., A., Protein MühendisliğiLisansüstü Yaz Okulu” 26 Ağustos – 01 Eylül 2007. Didim(Organize komitesi üyesi)

d. Intenational Enzyme Engineering Symposium (IESS’ 08), 01-05 October 2008, Kuşadası Turkey

e. Çoban., A., “Protein Analitiği Lisansüstü Yaz Okulu”2026 Eylül.Bodrum (Organize komitesi üyesi) 

 f. Çoban., A., “25. Ulusal Kimya Kongresi 2011 Erzurum”.

g. Çoban., A., “Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Lisansüstü Yaz Okulu 2011 Erzurum”. 

h.Çoban, A., The 9th International Conference on Carbonic Anhydrase (CA) Antalya , 2012.

F5. Katılımcı Olarak Katıldığı Diğer Bilimsel Etkinlikler

 a. Çoban., A., “I.Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Kursu”,13-24 Eylül 1999.Erzurum

b. Çoban., A., “II.Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Kursu”,15-20 Mayıs 2000.Erzurum

c. Çoban., A.,  “Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Modern Teknikler Lisansüstü Yaz Okulu” 18-28 Haziran 2007. Didim

d. The Ohio State University,Colombus –USA., “ Araştırma ve Literatür Tarama” konulu çalıştay.2005

e. The Ohio State University,Colombus –USA., “Bakterilere Gen Aktarımı Üzerine Araştırma ve Uygulama” konulu çalıştay.2005

f. Çoban., A.,  “V.Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi” 20-24 Mayıs 2009 Ayvalık/Balıkesir.

DESTEK PROJE YÜRÜTÜCÜLÜGÜ

1.Değişik hayvansal ve bitkisel kaynaklardan glukoz 6-fosfat dehidrogenaz enziminin saflaştırılması, Atatürk Üniversitesi, Yardımcı Araştırmacı, 1996

2.Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinin eğitim bilimlerinde araştıma becerilerinin geliştirilmesi, Atatürk Üniversitesi, Yardımcı Araştırmacı, 2003

3.Dutun Caenorhabditis elegans nikotinamid dinükleotid transhidrogenazı (NNT) üzerindeki etkisinin incelenmesi, EÜBAP, Yardımcı Araştırmacı, 2009

4.Tauroursodeoksikolik Asitin (TUDKA) C. Elegans Yaşam Süresine Etkisinin İncelenmesi, EÜBAP, Yönetici, 2009

5.  Kordon kanından karbonik anhidraz I ve II izoenzimlerinin saflaştırılması, kinetik özelliklerinin incelenmesi ve bazı ilaçların karbonik anhidraz I ve II izoenzimleri üzerine etkilerinin incelenmesi, Erzincan Üniversitesi Araştırma Fonunca desteklenen 2010/16 nolu.

6.”Eğitimcilerin Eğitimi Çaliştayi” Tübitak 2008

7. “Küçük Bilim Adamları Keşifte”Tübitak 2011

HAKEMLİKLER

1. Asian J. Chem, 2007

2. Hacettepe of Journal of biology and Chemistry, 2009

ÖDÜLLER

1. Bilimsel Yayın Teşfik Ödülü, 2001-2009

2. Eğitim Fakültesi Dekanlığı Teşekkür Belgesi, 2001

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLERİ

Üyelik Adı
Kuruluş
Üye Türk Biyokimya Derneği
Tez Adı
Açıklama
 Dağ Çayı (Sideritis Brevibracteata) Bitkisinin Caenorhabditis Elegans (C. Elegans) Termotoleransı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi  Yüksek Lisans Tezi (Tamamlandı), Zeynep KÖKSAL
 Ankara Keçisi Sütünden Afinite Kromatoğrafisi ile LPO’nun Saflaştırılması ve Bu Enzim Üzerine Bazı İlaç ve Kimyasalların Etkilerinin İncelenmesi  Yüksek Lisans Tezi (Devam Ediyor), Ahmet ÇETİN