Prof. Dr. Recep POLAT
Prof. Dr. Recep POLAT

Kimlik Bilgileri

Adı Soyadı : Prof. Dr. Recep POLAT
Doğum Yeri : Erzurum
Doğum Tarihi : 13.04.1967
Yabancı Dili :
Uzmanlık Alanı : Atom ve Molekül Fiziği
Derece
Program
Fakülte/Enstitü
Üniversite
Mezuniyet Yılı
 Lisans  Fizik Fen Edebiyat Fakültesi Atatürk Üniversitesi 1989
Yüksek Lisans Fizik/Atom ve Molekül Fiziği Fen Bilimleri Enstitüsü Atatürk Üniversitesi 1999
 Doktora Fizik/Atom ve Molekül Fiziği Fen Bilimleri Enstitüsü Atatürk Üniversitesi 2002
Ünvan 
Kurum
Yıllar
Araştırma Görevlisi Atatürk Üniversitesi 1996-1999
Yardımcı Doçent Dr. Atatürk Üniversitesi 2002-2007
Doçent Erzincan Üniversitesi 2007-2012
Profesör Erzincan Üniversitesi 2012-
Ünvan 
Kurum
Yıllar
Üniversite Yayın Komisyonu Üyeliği Erzincan Üniversitesi 2007-
EUBAP Komisyon Üyeliği Erzincan Üniversitesi 2008-
Üniversite Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Erzincan Üniversitesi 2009-
Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği Erzincan Üniversitesi 2009-
Etik Kurul Üyeliği Erzincan Üniversitesi 2009-
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Erzincan Üniversitesi 2007-
Erzincan Üniversitesi Genel Sekreteri Erzincan Üniversitesi 2010-2013
Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği Erzincan Üniversitesi 2009-2012
Eğitim Fakültesi Dekanı Erzincan Üniversitesi 2013-2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
A.KARABULUT, G. BUDAK, R. POLAT, A. GÜROL, M. LEVENT, Y. ŞAHİN “EDXRF analysis of Murgul pyrite ore concentrates.” Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 72 (6), (2002), 747.
Ö. ŞİMŞEK, M. ERTUĞRUL, D. KARAGÖZ, G. BUDAK, A. KARABULUT, S. YILMAZ, O. DOĞAN, Ü. TURGUT, Ö. SÖĞÜT, R. POLAT, A.GÜROL “K shell fluorescence yields for elements with 33£ Z £53 using 59.5 keV photons”Radiation Physics and Chemistry. 65,(2002), 27-31.
A. KARABULUT, A. GÜROL, G. BUDAK, R. POLAT “Measurement of L subshell and total L shell photo effect cross-sections for some elements in 72 £ Z 92” Europen Physical Journal D 21, (2002), 57-61.
A. GÜROL, R. POLAT, A. KARABULUT and G. BUDAK “Measurements of L subshell and L shell x-ray fluorescence cross-section for U and Th” X-Ray Spectrometry 32, (2003), 161-165.
A. GÜROL, A. KARABULUT,R. POLAT,G. BUDAK, Y. ŞAHİN, M. ERTUĞRUL “L subshell and total L shell photoeffect cross-sections measurements for Pb, Au, W and Ta at 59.5 keV” Radiation Physics and Chemistry 66, (2003), 197-205.
R. POLAT, A. GÜROL, N. EKİNCİ, C. ÇAKIR, A. BAŞTUĞ, G. BUDAK and A.KARABULUT “Determination of ore concentrates by energy dispersive x-ray fluorescence spectrometry” Journal of Trace and Microprobe Techniques 21, (2003), 63-71.
N. EKİNCİ, A. GÜROL, R. POLAT,G. BUDAK, A. KARABULUT “The qualitative and quantitative analysis of Sarikamiş ore by energy dispersive X-ray fluorescence” Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 258, (2003), 163-165.
R. POLAT, A. GÜROL, G. BUDAK, A. KARABULUT, M. ERTUĞRUL “Elemental composition of cement Kiln dust, raw material and cement from coal-fired cement factory using energy dispersive X-ray fluorescence spectroscopy” Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 83, (2004), 377-385.
R. POLAT, O. İÇELLİ, G. BUDAK “New method to measurement of K-shell absorption jump factor in some rare earth elements” Analytica Chimica Acta 505, (2004), 307-314.
N. EKİNCİ, R. EKİNCİ, R. POLAT, G. BUDAK “Analysis of trace elements in medicinal plants with energy dispersive X-ray fluorescence” Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 260, (2004), 127-131.
A. GÜROL, E. ERGEN, A. KARABULUT, R. POLAT, K. ALTINKAYNAK and G. BUDAK “Determination of P, S, Cl, K, and Ca in Human Urinary Stones by EDXRF” Instrumentation Science & Technology – Now includes the Journal of Trace and Microprobe Techniques 32, (2004), 69-76.
G. BUDAK, R. POLAT “Measurement of the K X-ray absorption jump factors and jump ratios of Gd, Dy, Ho and Er by attenuation of a Compton peak”, Journal of Quantitative Spectroscopy Radiative Transfer 88, (2004), 525-532.
R POLAT, G. BUDAK, A. GUROL, A. KARABULUT, M. ERTUĞRUL “K-shell absorption jump factors for the elements Ag, Cs, Ba and La derived from new mass attenuation coefficient measurements using EDXRF technique”Radiation Measurement 39, (2005), 409-415.
N. EKİNCİ, R. EKİNCİ, R. POLAT, G. BUDAK “The determination of calcium concentrations in human milk with energy dispersive X-ray fluorescence” Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 91, (2005), 153-160.
R POLAT “Reply to comments on R. POLAT, G. BUDAK, A. GUROL, A. KARABULUT, M. ERTUĞRUL, 2005. K-shell absorption jump factors for the elements Ag, Cs, Ba and La derived from new mass attenuation coefficient measurements using EDXRF technique” Radiation Measurement 39 , (2010).
R. POLAT, O. İCELLİ “A new term Jzeff derived from measured total attenuation coefficients of photons near the absorption edges of some compounds”, Nuclear Instruments And Methods in Physics Research A , (2010), 358-363.
R. POLAT, O. İCELLİ “Measurement of the effective atomic numbers of compounds with cerium near to the absorption edge”, Nuclear Instruments And Methods in Physics Research A , (2010), 201-210.
R. POLAT, Z. YALÇIN, O. İÇELLİ “The absorption jump factor of effective atomic number and electronic density for some barium compounds”, Nuclear Instruments And Methods in Physics Research A , (2010).
A.BAŞTUĞ, Y. ÇIKILI, P. YALÇIN, R. POLAT “Öğrenci sayısının fen bilgisi laboratuarı dersinin hedeflerini gerçekleştirme düzeyleri üzerine etkisi(Erzincan örneği) ” V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 16-18 Eylül 2002 ODTÜ,Ankara. (sözlü)
Uluslar Arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
A. GÜROL ,R. POLAT, A. KARABULUT, N. EKİNCİ and G. BUDAK, “Measurement of L X-Ray Fluorescence Cross Sections for U and Th” TFD 20. Turkish International Physics Conference 10-15 September 2001 Bodrum- TURKEY and Kos-Greece. (Poster)
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
. A. GÜROL ,R. POLAT, A. KARABULUT, N. EKİNCİ and G. BUDAK, “Measurement of L X-Ray Fluorescence Cross Sections for U and Th” TFD 20. Turkish International Physics Conference 10-15 September 2001 Bodrum- TURKEY and Kos-Greece. (Poster)
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
A. GÜROL ,R. POLAT, A. KARABULUT, G. BUDAK ” Çıldır bölgesinden alınan jeolojik örneğin EDXRF ile nitel ve nicel analizi” Türk Fizik Derneği 18. Fizik Kongresi 25-28 Ekim 1999 Adana. (Poster)
R. POLAT, A. GÜROL , A. KARABULUT, G. BUDAK “EDXRF Tekniği kullanılarak Aşkale Çimento Fabrikası uçan kül analizleri” Türk Fizik Derneği 18. Fizik Kongresi 25-28 Ekim 1999 Adana. (Poster)
A. BAŞTUĞ, P. YALÇIN, R. POLAT, M. ERTUĞRUL ve Y. ŞAHİN “Atom numarası 68≤Z≤83 olan bazı elementlerde Lα, Lβ X-ışını üret,m tesir kesitlerinin 32.890, 38.184, 43.949 keV enerjide atom numaralarına göre değişimlerinin incelenmesi.” III. Ulusal Atom ve Molekül Fiziği Sempozyumu25-27 Mayıs 200, Erzurum. (Sözlü)
A. GÜROL ,R. POLAT, G. BUDAK, A. KARABULUT, E. ERGEN “Üreter taşlarının EDXRF tekniği ile kalitatif ve kantitatif analizleri” III. Ulusal Atom ve Molekül Fiziği Sempozyumu25-27 Mayıs 200, Erzurum. (Sözlü)
P. YALÇIN, Y. KURUCU, R. POLAT, O. İÇELLİ, A. BAŞTUĞ “22≤Z≤82 aralığındaki bazı elementlerin İnkoherent saçılma fonksiyonu” III. Ulusal Atom ve Molekül Fiziği Sempozyumu25-27 Mayıs 200, Erzurum. (Sözlü)
O. İÇELLİ, S. ERZENEOĞLU, P. YALÇIN ve R. POLAT “45°-125° Saçılma Açısı Aralığında 79Au Tarafından 59,5 keV’lik g-Işınlarının Koherent Saçılması” III. Ulusal Atom ve Molekül Fiziği Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2000, Erzurum.(Sözlü)
A. GÜROL, E. ERGEN R. POLAT, A. KARABULUT, G. BUDAK “Mesane taşlarının EDXRF spektrometresi ile kalitatif ve kantitatif analizleri” III. Ulusal Atom ve Molekül Fiziği Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2000, Erzurum.(Sözlü)
R. POLAT, A. GÜROL , G. BUDAK, A. KARABULUT, A. GÜROL , G. BUDAK, A. KARABULUT,EDXRF tekniği kullanılarak Gd elementinin K tabakası soğurma sıçrama oranı ve soğurma katsayılarının tayini” Türk Fizik Derneği 21. Fizik Kongresi 11-14 Eylül 2002 SDÜ, Isparta. (sözlü)
A. GÜROL, R. POLAT, N. EKİNCİ, A. KARABULUT, G. BUDAK “U ve Th’un L tabakası rölatif şiddet oranları” Türk Fizik Derneği 21. Fizik Kongresi 11-14 Eylül 2002 SDÜ, Isparta. (sözlü)
M. A. YILDIRIM, Y. AKALTUN, A. ATEŞ, R. POLAT “CuxZn1-xS İnce Filmlerinin Yapısal, Optik ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi ” 17. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı. 5 Kasım 2010 Ankara Üniversitesi, Ankara.