İsim Görev
Prof. Dr. Akın LEVENT Rektör
Prof. Dr. Recep POLAT
Eğitim Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Cem BAYGIN Hukuk Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Ali KANDEMİR Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Abdulmecit KANTARCI
Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Murat NİŞANCI İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Ahmet BARAN
Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mustafa ALICI İlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Akın LEVENT
Eczacılık Fakültesi Dekanı (Rektör uhdesinde)
Prof. Dr. Ertunç DAYI
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Rabia HACIHASANOĞLU AŞILAR Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Mehmed KAVUKCU
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Adnan ÖZEL Üye
Prof. Dr. Recep POLAT
Üye
Prof. Dr. Mustafa Fatih ERTUGAY Üye
Dr. Öğr. Üyesi  H.Ferit BAYATA Raportör